Skadet storvilt og vilt i nød

Meldinger om viltpåkjørsler og andre hastesaker om skadde dyr

Ved påkjørsel av rådyr skal politiet varsles på telefon 02800. De har liste over fallviltjegere i kommunen.

Dette gjelder for eksempel ved melding om skadde eller påkjørte rådyr, skadde fugler som du trenger hjelp til, eller ved spesielle funn.

Ved skade på kjøretøy skal du også varsle politiet.

Småvilt (unntatt rovfugl) kan avlives av hvem som helst, forutsatt at dette gjøres på en human måte.

Selvdødt vilt er en naturlig del av naturens syklus. Dødt vilt skal få ligge i fred slik at naturen får rydde opp selv. I særlige tilfeller hvor dødt vilt er særlig skjemmende for omgivelsene (boligfelt, strender, barnehager etc.) kan kommunen kontaktes

Skadde husdyr

Observerer du skadde husdyr, kontakt dyreeier, eller meld fra til dyrevernsnemnda i Mattilsynet på telefon 06040.

Spørsmål om dyrehold kan rettes til Mattilsynet

Rotter

Ser du rotter i kommunes avløpsnett, parker, friområder eller badeplasser, så meld fra til oss via Varsle om feil (VOF), På private områder, eiendommer, boliger, lokaler osv. er det huseier selv som har ansvar for tiltak mot rotter, eventuelt ved å kontakte et skadedyrfirma.