Skatt og avgift

 

Publisert av Marthe Berge. .

Skatteoppkreveren i Sola har ansvar for inn-/utbetalinger og innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift for selskaper, organisasjoner og privatpersoner som er skattepliktige til Sola kommune.

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Skatteoppkreveren i Sola: 6345 06 11249

Ved betaling fra utlandet:
IBAN: NO46 6345 0611 249
BIC: NDEANOKK

KID-nummer

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Spør oss

Næring

Hva kan skatteoppkreveren hjelpe deg med?
 • Forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
 • Tilleggsforskudd
 • Tilbakebetaling av skatt
 • Motregning
  • Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder
  • Du kan klage på motregningen innen en måned fra du fikk beskjed om den. Det er ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet klage. I klagen må du skrive hvorfor du mener at motregningen er feil. Husk å oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår
 • Fritak for solidaransvar
 • Tvangsinnfordring, utleggsforretning, utleggstrekk, tvangsrealisering
 • Veiledning i forbindelse med betalingsproblemer knyttet til skatt
 • Arbeidsgiverkontroll
Hva kan du gjøre selv?
Hva kan skattekontoret Skatt Vest hjelpe deg med?


 

Kontaktinfo

Geir Tørring
Kemner - skatt
Tlf: 51 65 33 59
Sissel Salvesen Brueland
spesialkonsulent - bedriftsskatt
Tlf: 51 65 32 58

Adresse

E-post
skatt@sola.kommune.no

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Skatteoppkrever
Postboks 99
4097 Sola

 

Åpningstider

Mandag til fredag: 9.00-14.30
Send epost dersom du ønsker en avtale utenom disse tidene.

Skattekontoret, Skatt vest

Telefon: 800 80000
From abroad: +47 22077000