Faktura fra Sola kommune

Sola kommune forsøker å sende alle fakturaer digitalt, enten som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Hvor får du fakturaen?

Sola kommune som fakturautsteder kan ikke påvirke hvilken kanal du vil få fakturaen i. Dette bestemmer du selv. Før fakturaen sendes gjøres det et oppslag mot nasjonale registre og de ulike kanalene i en bestemt rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv.

Rekkefølgen er som følger:

 1. Avtalegiro
 2. eFaktura
 3. Vipps Regning
 4. Digital postkasse innbygger
 5. E-post
 6. Blankett/Papir
AvtaleGiro

AvtaleGiro er automatisk betaling. Du oppretter og avslutter avtaler gjennom banken din.

Du får et varsel i nettbanken i forkant av trekket hvis du har valgt dette. Varselet blir sendt på papir dersom du ikke har nettbank. Tittel på varselet er Belastningsoppgave og skal ikke betales.

Dersom du har AvtaleGiro, vil betalingsvarselet bli forsøkt distribuert digitalt. Fakturablanketten vil ikke ha noe girodel til brevgiro.

En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

eFaktura

eFaktura er et godt alternativ til AvtaleGiro. Vi anbefaler å bruke dette alternativet for faktura fra kommunen. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem og at den er ferdig utfylt, slikt at du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

eFaktura finnes i tre ulike varianter:

 1. Aktiv eFakturaavtale, som er ordinær eFaktura. Hvis du ikke ønsker dette, må du avslutte eFakturaavtalen i nettbanken.
 2. eFaktura YesToAll, hvor det ikke fremgår at du har en aktiv avtale med Sola kommune, men har akseptert eFaktura fra alle fakturautstedere. Hvis du ikke ønsker dette, må du slå av YesToAll i nettbanken.
 3. Vipps Regning som kommer frem i nettbanken (denne metoden er ny i 2019). Hvis du ikke ønsker dette, gå inn i Vippsappen og slå av visning av Vipps Regninger i nettbanken.
Faktura via Vipps Regning

Vipps Regning forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps Regning inne i appen. Betaling av regninger i Vipps er veldig enkelt, og du bestemmer selv om betalingen skal skje umiddelbart eller ved forfallsdatoen som står på fakturaen.

Vipps Regning er et produkt der fakturaen fullt og helt er sendt til Vipps. Samtidig finnes det også en variant hvor en eFaktura vises i Vipps. Dette styres av innstillinger inne i Vippsappen.

Vipps kommer stadig med nye oppdateringer av sin app for å bedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen. Vipps som selskap tar selv beslutninger om hvilke innstillinger som følger med en oppdatering. Eksempelvis har det blitt lansert oppdateringer som inneholder automatisk samtykke i å motta fakturaer på Vipps. Mange har reagert på at de ikke har gjort dette valget, men valget er gjort i det du har lastet ned oppdateringen.

Dersom du ikke ønsker å motta Vipps Regning eller visning av eFaktura i appen, må du gå inn på innstillingene i appen og deaktivere dette.

Dette gjøres slik:

 • Logg deg inn i Vipps-appen.
 • Klikk på "Profil" nederst til høyre.
 • Klikk på "Regninger og eFaktura".
 • Under Regninger ser du "Vis regninger i Vipps" og "Alltid Vipps eFaktura". Klikk på knappene til høyre så de blir gråhvite. Vipps Regninger er nå deaktivert.

Husk at hvis du deaktiverer Vipps Regninger før en utestående faktura er betalt, må du betale fakturaen manuelt. Du finner betalingsinformasjonen på fakturaen i Vipps.

Faktura i Digipost/eBoks

For å motta faktura på Digipost eller eBoks må du ha opprettet en digital postkasse hos en av disse. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen, vil disse være foretrukket foran digital postkasse.

Fakturaer sendt til digital postkasse for innbyggere (Digipost/eBoks) regnes som fullverdige postleveranser. Du styrer selv om du vil ha varsling via SMS eller e-post om mottatt post. Dette gjør du på dine varslingsinnstillinger inne i din digitale postkasse, og kan ikke styres eller overstyres av Sola kommune.

Dersom du velger å motta post i Digipost/eBoks, vil du også motta fakturaer her. Hvis du ikke vil motta post og fakturaer digitalt, må du aktivere en høyere rangert kanal eller deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres på www.norge.no/reservasjon

Faktura som vedlegg i e-post

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg i e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din e-postadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor e-post.

Dersom du ønsker at fakturaene skal sendes til en annen e-postadresse, må du gi beskjed til kommunen.

Dersom du allerede mottar fakturaer på e-post og heller ønsker å motta fakturaen per post/papir, så er dette også noe som må meldes inn til kommunen.

Faktura levert i postkassen

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassen på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter kan du få i banken eller på biblioteket i kommunen.

 

Oversikt over og kopi av fakturaer

Du kan få oversikt over og se kopi av dine fakturaer på Min Side via Sola kommunes nettsider. Du må logge på med bankID eller annen digital signatur. Her kan du også se om fakturaen er betalt eller ikke, og søke om kort betalingsutsettelse.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om betaling eller hvor du får fakturaen, kan du sende e-post til faktura@sola.kommune.no eller booke en telefonsamtale eller et møte med en av våre regnskapsmedarbeidere.

For spørsmål som gjelder de faktiske tjenestene det er fakturert for/som er levert, og oppstart eller avslutning av disse, må ansvarlig avdeling (for eksempel kommunalteknikk om kommunale avgifter og SFO-leder om SFO) kontaktes. Kontaktinformasjon til de ulike avdelingene er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Kontaktinfo

Regnskap og faktura

Vil du snakke med en saksbehandler om faktura?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.