Faktura til Sola kommune

Organisasjonsnummer Sola kommune: 948243113.

Elektronisk faktura

Alle fakturaer til Sola kommune skal sendes elektronisk, i formatet EHF. Dette er i tråd med forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Vår elektroniske adresse er 9908:948243113.

Sola kommune har dessverre ikke mulighet til å motta fakturaer per e-post i PDF-format. Har du spørsmål om levering av faktura til Sola kommune, ta gjerne kontakt på e-post.

Foretak som omfattes av kravet til elektronisk faktura

  • Sola kirkelige fellesråd org. nr.: 976993691
  • Ræge menighet org. nr.: 976993675
  • Sola menighet org. nr.: 976993667
  • Sørnes menighet org. nr.: 976993357
  • Tananger menighet org. nr.: 976993683

Merking av faktura

Følgende informasjon må være påført fakturaen:

  • Bestillingsnummer (legges i feltet <Invoice><BuyerReference> i XML-filen). Bestillingsnummeret består normalt av SK og et 5-sifret nummer (uten mellomrom mellom SK og sifferet, for eksempel SK10400). Klikk her for oversikt over bestillingsnumre. (XLSX, 16 kB) 
  • Navn på bestiller (person)
  • Virksomhet

I noen tilfeller er det også behov for annen informasjon, for eksempel prosjektnummer. Dette får du informasjon om ved bestilling.

Betalingsbetingelser

Dersom det ikke skriftlig er avtalt noe annet, har Sola kommune standard betalingsbetingelser på 30 dager. Vi ber om at dette legges inn på vår reskontro. Vi vil ikke akseptere renter og gebyrer dersom dere fakturerer med kortere betalingsfrist enn dette. Det er nødvendig med 30 dager for at fakturaen skal bli forsvarlig behandlet i vårt fakturasystem, det er flere som skal godkjenne fakturaen før den blir betalt.

Hvis noe er uklart kan du ta kontakt med faktura@sola.kommune.no

Små og mellomstore bedrifter uten eget fakturasystem

Noen små og mellomstore bedrifter har ikke eget fakturasystem som kan produsere elektronisk faktura direkte. Sola kommune har avtale med EHFportal.no om at våre leverandører kan benytte denne portalen til å produsere EHF-faktura. 

Her finner du brukerveiledning til å sende fakturaer i EHFportal.no. (PDF, 791 kB)

Alternativt kan du gå inn på anskaffelser.no, hvor du finner en oversikt over fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere elektronisk handelsformat (EHF).

Kontaktinfo

Regnskap og faktura

Adresse

Fakturaadresse

Sola kommune
Fakturamottak
Postboks 234
4097 SOLA