Kommunikasjon og grafisk profil

Kommunikasjonsrådgivere

 

Eli Ane Nedreskår,
leder kommunikasjon
Telefon: 994 50 101
Epost: eli.ane.nedreskar@sola.kommune.no

 

Odd Kristian Stokka,
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 959 89 354
E-post: odd.kristian.stokka@sola.kommune.no

    

Lina Grotmol,
kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)
Telefon: 908 16 668
E-post: lina.grotmol@sola.kommune.no

 

Elisabeth Gjerdsjø,
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 913 07 361
E-post: elisabeth.gjerdsjo@sola.kommune.no 
 

 

Birgit Rodvelt,
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 907 74 352
E-post: birgit.rodvelt@sola.kommune.no 
 

Grafisk profil

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen hvis du trenger vektorfiler.