Hva er egenberedskap?

Egenberedskap setter deg i stand til å takle uventede situasjoner. Dersom flere kan ta vare på seg selv og hjelpe andre i krisesituasjoner, er vi som samfunn bedre rustet når krisen inntreffer. 

Egenberedskap: kort oppsummert

  • Snakk med de rundt deg om hvilke kriser som kan ramme dere, hvilke konsekvenser det får og hvordan dere skal kunne takle det.
  • Forbered deg på at du og familien din skal klare dere selv i en uke.  
  • Tenk på hvem som kan komme til å trenge din hjelp og hvordan du kan støtte dem i en krise.