Hva er egenberedskap?

Egenberedskap setter deg i stand til å takle uventede situasjoner. Dersom flere kan ta vare på seg selv og hjelpe andre i krisesituasjoner, er vi som samfunn bedre rustet når krisen inntreffer. 

 

Egenberedskap: kort oppsummert

 • Snakk med de rundt deg om hvilke kriser som kan ramme dere, hvilke konsekvenser det får og hvordan dere skal kunne takle det.
 • Forbered deg på at du og familien din skal klare dere selv i minst tre døgn.
 • Tenk på hvem som kan komme til å trenge din hjelp og hvordan du kan støtte dem i en krise.
Hvilke kriser tenker vi på?

En krise oppstår når vi ikke lenger har tilgang til tjenester og funksjoner vi er avhengige av.

Kriser du må være forberedt på:

 • strømmen blir borte i flere dager
 • mobilnettet slutter å virke
 • vannet er forurenset eller avstengt
 • du kommer deg ikke hjemmefra fordi veien er sperret
 • butikkene har ikke de varene du trenger
 • du må vente på hjelp fordi mange andre også trenger hjelp


Kriser kan ha ulike årsaker, men ofte snakker vi om værforhold som vind eller flom eller tekniske tjenester ikke fungerer. Dette kan få alvorlige konsekvenser for deg og familien din, og noen ganger for et helt samfunn. 

Ved et strømbrudd vil vi måtte tenke alternativt for både lys, oppvarming og matlaging. I tillegg vil vi da ikke kunne lade elektroniske artikler eller se på vanlig TV. En krisesituasjon vil kunne nå mange samtidig og daglige gjøremål kan bli påvirket.

Hvordan kan du bli rammet?

Dersom du på forhånd har tenkt gjennom hvordan en krisesituasjon kan påvirke deg, familien din og de rundt deg vil du ha bedre forutsetninger for å takle situasjonen.

Tenk på dette:

 • Hvilke kriser kan ramme deg?
 • Hvordan vil slike kriser påvirke deg? 
 • Hvordan blir du varslet om en krise og hvordan kan du skaffe deg informasjon om det som skjer?
 • Hvordan kan du klare deg selv i noen dager?
 • Hva kan du ikke klare deg uten hver dag (for eksempel medisiner, hjelpemidler) – og finnes det noen brukbare alternativer?
 • Er noen avhengig av din hjelp? Dette kan være familien, foreldre, naboer, venner eller kjæledyr. 
 • Hvordan kan du hjelpe andre?
 • Hva gjør du dersom du må evakuere?
Kriselager for tre døgn

Det er alltid lurt å ha vann og lykt tilgjengelig. Myndighetene ønsker at du og din familie skal kunne klare dere selv i tre døgn. En del av det du vil trenge har du gjerne allerede.

Det du må ha for hele familien er:

Slik kan du hjelpe andre

Dersom du er godt forberedt på kriser, vil du kunne hjelpe folk rundt deg. Mange vil ha behov for ekstra hjelp i en krisesituasjon. Dersom du er godt forberedt vil du bidra til at dem med størst behov får hjelp først.

Utover det å være godt forberedt selv, kan du tenke gjennom hvem du kjenner eller vet om som kan trenge hjelp og hvordan du kan hjelpe dem.