Hvordan snakke med barn om krig og frykt?

Mange barn og unge synes det er skummelt at det er krig i Europa, og vi voksne har et ansvar for å snakke med dem om det som skjer.

Organisasjonen Voksne for barn har samlet råd om hvordan man snakker med barn om situasjoner som virker skremmende:

 • Det er ok å være redd!  Å snakke om følelser og tanker med voksne er en måte å mestre frykten. Anerkjenn barnets følelser.
   
 • Lytt til barnet! Man må som voksen ikke alltid ha svar, men utforsk hva barn lurer på.
   
 • Spør! Tenker du at barnet er urolig for hva som skjer, men ikke sier noe- ta initiativ til å snakke med barnet om hva som skjer.
   
 • Vær ærlig og åpen! Barn trenger informasjon som er tilpasset alder og modning. Et råd kan være å se denne sendingen på Supernytt i NRK der situasjonen i Ukraina forklares, se den sammen med barnet.
   
 • Ta en pause! Informasjonsflommen om krigen er enorm, finn på ting som tar fokus vekk fra det negative, og som påvirker tankene positivt.
   
 • Gi håp! Selv om situasjonen virker håpløs, fortell at organisasjoner som FN jobber hardt for å skape fred mellom partene.