Kan du bidra som frivillig?

Krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen i Europa gjør at Sola kommune nå forbereder seg på  at det kan bli behov for en stor frivillig innsats.

Kommunen ønsker en tett og god dialog med innbyggere frivillige organisasjoner, næringsliv og alle de gode ressursene vi har i Sola-samfunnet

Vi vet ennå ikke hva som vil trenges, men mange kan bidra med hjelpende hender, omsorg, praktisk hjelp og utstyr. Vi ønsker også å knytte kontakt med ressurspersoner som kan snakke ukrainsk og/eller har ukrainsk bakgrunn. 

For at vi sammen skal være best mulig forberedt, kan du og din forening, klubb eller bedrift registrere tilgjengelige ressurser via Frivilligsentralen i Sola