Ønsker du å tilby bolig?

Krigen i Ukraina har sendt hundretusener av mennesker på flukt. Sola kommune ønsker å kartlegge hvem som har husrom og hjerterom. Behovet er stort. Registrerer du boligen din vil vi kontakte deg fortløpende. 
 

Her kan du registrere boligen din


Hva slags rom og boliger kan brukes?

Rom som allerede er godkjent som bolig, kan både leies ut og lånes ut. Også rom i egen bolig. Du trenger ikke noen ny tillatelse for å låne/leie disse ut, verken til flyktninger eller til andre. Du som huseier må sørge for at det er trygt å bo der, og at standarden er forsvarlig. Det skal være mulig å rømme fra minst to plasser (for eksempel dør og vindu) og det må minimum være en røykvarsler per etasje. 

For arealer som ikke er godkjent til beboelse, men er tilknyttet egen boenhet (kjeller og/eller loft) finnes det forenklede tekniske regler for å få dette godkjent som en utvidet del av din bolig, dersom boligen er bygget før 2011.

  • Rommene må ha minimum 2 meter takhøyde
  • Du må ha minimum ett vindu i hvert oppholdsrom (soverom og stue)
  • Rommet må være isolert slik at det kan opprettholde normal innetemperatur, og det må være mulighet for lufting
  • Brannsikkerhet må være ivaretatt og byggverket må være sterkt nok til den nye bruken.
  • Du kan ikke ha fukt som fører til råte, mugg, sopp eller lignende

Direktoratet for byggkvalitet har en god veiviser til temaet.