Ønsker du å tilby bolig?

Sola kommune ønsker å kartlegge hvem som har husrom og hjerterom. Behovet er stort. Registrerer du boligen din, vil vi kontakte deg fortløpende. 

  • Krigen i Ukraina er fortsatt pågående og har sendt millioner av mennesker på flukt.
  • Sola kommune bosatte 120 flyktninger i 2022 og skal bosette samme antall i 2023.
  • Tilleggsanmodningen fra IMDi ber oss om å bosette ytterligere 55 flyktninger i 2023.

Vi trenger boliger med 1, 2 og 3 soverom. Fritidsboliger kan også være aktuelt.


Bli med på boligdugnaden!

Vurderer du å leie ut bolig i Sola kommune? Da anbefaler vi deg å følge den trinnvise veiledningen på boligdugnaden.no.

Hva slags rom og boliger kan brukes?

Rom som allerede er godkjent som bolig, kan både leies ut og lånes ut. Også rom i egen bolig. Du trenger ikke noen ny tillatelse for å låne/leie disse ut, verken til flyktninger eller til andre. Du som huseier må sørge for at det er trygt å bo der, og at standarden er forsvarlig. Det skal være mulig å rømme fra minst to plasser, for eksempel dør og vindu, og det må minimum være en røykvarsler og et brannslukningsapparat per etasje

Her kan du registrere boligen din

Vurderer du å få godkjent bod, loft eller kjeller til oppholdsrom? 

For arealer som ikke er godkjent til å bo i, men er tilknyttet egen boenhet (kjeller og/eller loft), finnes det forenklede tekniske regler for å få dette godkjent som en utvidet del av din bolig. Dette gjelder dersom boligen er bygget før 2011.

  • Rommene må ha minimum 2 meter takhøyde
  • Du må ha minimum ett vindu i hvert oppholdsrom (soverom og stue)
  • Rommet må være isolert slik at det kan opprettholde normal innetemperatur, og det må være mulighet for lufting
  • Brannsikkerhet må være ivaretatt og byggverket må være sterkt nok til den nye bruken
  • Du kan ikke ha fukt som fører til råte, mugg, sopp eller lignende

Direktoratet for byggkvalitet har en god veiviser til hvilke tekniske krav som må oppfylles dersom du vurderer å gjøre om bod, loft eller kjeller til oppholdsrom.