Råd til personer med nedsatt funksjonsevne

Dersom du ser eller hører dårlig, eller har en bevegelseshemning, kan du i en krise bli påvirket på andre måter enn andre. Det er derfor viktig at du på forhånd tenker gjennom hvordan du vil bli påvirket av en krise.