Råd til personer med nedsatt funksjonsevne

Dersom du ser eller hører dårlig, eller har en bevegelseshemning, kan du i en krise bli påvirket på andre måter enn andre. Det er derfor viktig at du på forhånd tenker gjennom hvordan du vil bli påvirket av en krise.  

Råd til synshemmede

Tenk gjennom hvilken type assistanse du vil kunne trenge. 

Slik blir du varslet

I en krisesituasjon vil kommunen, politiet eller brannvesenet sende tekstmelding til alle som oppholder seg i det berørte området.  Få informasjon om bruk av mobiltelefon for synshemmede hos statped  eller blindeforbundet. Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) brukes også til å varsle om akutt fare. Hører du varslingsanleggene tute betyr det at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer vil du få på radiokanalen NRK P1.

Hvor finner jeg informasjon i en krise?

Sola kommune vil publisere informasjon om situasjonen og hvordan du kan komme i kontakt med kommunen på egne nettsider.

Hvem kan hjelpe meg?

Det er viktig at du ber om hjelp dersom du trenger det. Tenk gjerne gjennom om du har venner eller familie du kan be om hjelp i en krise. Vi har ingen oversikt over alle synshemmede i kommunen. Dersom vi får et strømbrudd kan vi regne med at mobilnettet vil være nede etter bare et par timer. Derfor er det viktig at du ikke venter med å be om hjelp, dersom du vet du vil trenge det.

Er det akutt fare for liv og helse ringer du nødnumrene 110, 112 og 113. Vær klar over at det i store kriser vil være mange som trenger akkurat den samme hjelpen som deg, derfor kan det ta lenger tid å få hjelp.

Slik kan du forberede deg hjemme

Det kan være lurt å ha reserver av ulike hjelpemidler du er avhengig av. Bruker du legemidler eller medisinske hjelpemidler bør du snakke med legen din om mulighet for å ha et ekstra lager hjemme. Både lommelykt og fløyte kan være nyttig for å signalisere at du trenger hjelp.

Ekstra mat til førerhund kan være lurt, om du har det. Førerhunder er alltid velkommen på evakuert- og pårørendesenter.

Råd til hørselshemmede

Slik blir du varslet

I en krisesituasjon vil kommunen, politiet eller brannvesenet sende tekstmelding til alle som oppholder seg i det berørte området. Det er viktig at du tar denne meldingen seriøst og følger instruksene som blir gitt. Denne meldingen kan du ikke svare på.

Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) brukes også til å varsle om akutt fare. Varslingsanleggene brukes sammen med varsling på tekstmelding. Dersom det ikke er mulig å sende ut tekstmelding vil du ikke kunne motta varselet. Ta kontakt med mennesker rundt deg for informasjon.

Hvor finner jeg informasjon i en krise?

I kriser kan du holde deg oppdatert på offentlige nettsider, aviser, radio, TV og sosiale medier (da spesielt offentlige kanaler og medier). NRK har et spesielt ansvar for å videreformidle meldinger fra myndighetene.

Sola kommune vil publisere informasjon om situasjonen og hvordan du kan komme i kontakt med kommunen på egne nettsider.

Hvem kan hjelpe meg?

Det er viktig at du ber om hjelp dersom du trenger det. Tenk gjerne gjennom om du har venner eller familie du kan be om hjelp i en krise.

Vi har ingen oversikt over alle hørselshemmede i kommunen.

Dersom vi får et strømbrudd kan vi regne med at mobilnettet vil være nede etter bare et par timer. Derfor er det viktig at du ikke venter med å be om hjelp, dersom du vet du vil trenge det.

Er det akutt fare for liv og helse ringer du nødnumrene 110, 112 og 113. Vær klar over at det i store kriser vil være mange som trenger akkurat den samme hjelpen som deg, derfor kan det ta lenger tid å få hjelp.

Ved akutt fare for liv og helse kan du via Nød-SMS sende tekstmelding til nødmeldestasjonene 110, 112 og 113. For å kunne gjøre dette må du være registrert på forhånd. På nodsms.no kan du registrere deg for å kunne bruke tjenesten.

Forberedelser i hjemmet

NRK P1 er beredskapskanalen som formidler informasjon til befolkningen i krisesituasjoner. For å være sikker på at du har tilgang til P1 bør du ha en DAB-radio som går på batterier. 

Ved bortfall av strøm vil varslingsutstyret som du bruker for å varsle om brann og dørklokke også slutte å fungere. Dersom du bor alene bør du vurdere om du skal flytte inn til familie eller venner, eventuelt be kommunen om hjelp til et sted å bo. Har du skrivesaker lett tilgjengelig vil det gjøre det enklere å kommunisere med andre.

Råd til bevegelseshemmede

Hvor finner jeg informasjon i en krise?

I kriser kan du holde deg oppdatert på offentlige nettsider, aviser, radio, TV og sosiale medier (da spesielt offentlige kanaler og medier). NRK har et spesielt ansvar for å videreformidle meldinger fra myndighetene.

På Sola kommunes nettsider vil vi informere situasjonen og hvordan du kan komme i kontakt med kommunen.

Hvem kan hjelpe meg?

Det er viktig at du ber om hjelp dersom du trenger det. Tenk gjerne gjennom om du har venner eller familie du kan be om hjelp i en krise.

Vi har ingen oversikt over alle bevegelseshemmede i kommunen.

Dersom vi får et strømbrudd kan vi regne med at mobilnettet vil være nede etter bare et par timer. Derfor er det viktig at du ikke venter med å be om hjelp, dersom du vet du vil trenge det.

Er det akutt fare for liv og helse ringer du nødnumrene 110, 112 og 113. Vær klar over at det i store kriser vil være mange som trenger akkurat den samme hjelpen som deg, derfor kan det ta lenger tid å få hjelp.

Forberedelser i hjemmet

Du bør tenkte på om du bruker hjelpemidler som går på batteri. Hvordan ville du blitt påvirket dersom du ble utsatt for en langvarig strømstans. Kanskje skal du ha noen ekstra batteripakker eller ekstra hjelpemidler som ikke er avhengig av strøm, som en reserveløsning.