Kjerrberget ungdomsskole

På denne siden finner du informasjon om byggingen av den nye ungdomsskolen i Sola, Kjerrberget ungdomsskole.

Hvor bygges Kjerrberget ungdomsskole?

Skolen skal ligge ved siden av Skadberg skole. 

Informasjon om arbeidet

Desember 2019

I månedsskiftet november/desember 2019 startet betongarbeiderne på den nye Kjerrberget ungdomsskole. 

Februar 2020

Gravearbeider og støttemuren for ny gymsal er nå ferdig, og et kjørefelt av Skadbergbakken er åpnet. Det andre kjørefeltet vil bli åpnet når veggen er støpt og massene er lagt på plass igjen.

Det er anlagt en midlertidig parkeringsplass for de ansatte ved Skadberg barneskole vis-à-vis "kiss and ride".

Mars 2020 og videre

I mars 2020 vil aktiviteten øke ytterligere, med oppstart for tømmermenn og tekniske fag. På det meste vil det være opp mot 100 arbeidere på plassen, og denne aktiviteten vi pågå fram til april 2021. For å rekke skolestart 2021 vil det også bli nødvendig med arbeid på lørdager.

Når vil skolen være ferdig?

Kjerrberget ungdomsskole skal stå klar til skolestart høsten 2021.

Hvordan vil byggingen påvirke elever ved Skadberg skole?

I byggeperioden vil det foregå anleggsarbeid. Målet er at det skal skje så skånsomt som mulig, men det vil bli noe støy og støv i området.

Prosjektet skal sørge for trygg skolevei for elevene, og byggegjerdene vil flyttes etter hvert som prosjektet skrider frem. Det er derfor viktig å følge skilter.

Gjennom prosektet vil vi ha dialog med rektor på Skadberg skole og FAU, og informere dem om fremdrift og endringer på byggeplassen.

Mer informasjon om reguleringsplanen

Detaljregulering for Kjerrberget ungdomsskole er godkjent, og skolen skal bygges i henhold til den. Her finner du reguleringsplanen for Kjerrberget ungdomsskole (plan-id 0599). 

Totalentreprenør er nå valgt, og detaljprosjekteringen har startet. Fasaden på skolen kan derfor bli annerledes enn på bildet under, som er fra forprosjektet.

Kart