Kjerrberget ungdomsskole

På denne siden finner du informasjon om byggingen av den nye ungdomsskolen i Sola, Kjerrberget ungdomsskole.

Hvor bygges Kjerrberget ungdomsskole?

Skolen skal ligge ved siden av Skadberg skole. 

Når starter arbeidet?

Oppstartsdatoen er ikke satt, men foreløpig estimat er begynnelsen av november. Byggegjerder settes opp i slutten av oktober.

Når er skolen ferdig?

Kjerrberget ungdomsskole skal stå klar til skolestart høsten 2021.

Hvordan vil byggingen påvirke elever ved Skadberg skole?

I byggeperioden vil det foregå anleggsarbeid. Målet er at det skal skje så skånsomt som mulig, men det vil bli noe støy og støv i området.

Prosjektet skal sørge for trygg skolevei for elevene, og byggegjerdene vil flyttes etter hvert som prosjektet skrider frem. Det er derfor viktig å følge skilter.

Gjennom prosektet vil vi ha dialog med rektor på Skadberg skole og FAU, og informere dem om fremdrift og endringer på byggeplassen.

Mer informasjon om reguleringsplanen

Detaljregulering for Kjerrberget ungdomsskole er godkjent, og skolen skal bygges i henhold til den. Her finner du reguleringsplanen for Kjerrberget ungdomsskole (plan-id 0599). 

Totalentreprenør er nå valgt, og detaljprosjekteringen har startet. Fasaden på skolen kan derfor bli annerledes enn på bildet under, som er fra forprosjektet.

Kart