Kjerrberget ungdomsskole

På denne siden finner du informasjon om byggingen av den nye ungdomsskolen i Sola, Kjerrberget ungdomsskole.

Hvor bygges Kjerrberget ungdomsskole?

Skolen skal ligge ved siden av Skadberg skole. 

Informasjon om arbeidet

Desember 2019

I månedsskiftet november/desember 2019 starter betongarbeiderne på den nye Kjerrberget ungdomsskole. Det kan føre til mer lyd fra hammer og sag. Det blir også montert byggekraner som skal hjelpe betongarbeiderne med arbeidet. Kranen er konstruert og montert for å tåle mye vind, så det er ingen fare for at kranene velter, selv om bommen roterer i vinden. Det er ikke planlagt arbeid mellom jul og nyttår.

Mars 2020 og videre

I mars 2020 vil aktiviteten øke ytterligere, med oppstart for tømmermenn og tekniske fag. På det meste vil det være opp mot 100 arbeidere på plassen, og denne aktiviteten vi pågå fram til april 2021. For å rekke skolestart 2021 vil det også bli nødvendig med arbeid på lørdager.

Når vil skolen være ferdig?

Kjerrberget ungdomsskole skal stå klar til skolestart høsten 2021.

Hvordan vil byggingen påvirke elever ved Skadberg skole?

I byggeperioden vil det foregå anleggsarbeid. Målet er at det skal skje så skånsomt som mulig, men det vil bli noe støy og støv i området.

Prosjektet skal sørge for trygg skolevei for elevene, og byggegjerdene vil flyttes etter hvert som prosjektet skrider frem. Det er derfor viktig å følge skilter.

Gjennom prosektet vil vi ha dialog med rektor på Skadberg skole og FAU, og informere dem om fremdrift og endringer på byggeplassen.

Mer informasjon om reguleringsplanen

Detaljregulering for Kjerrberget ungdomsskole er godkjent, og skolen skal bygges i henhold til den. Her finner du reguleringsplanen for Kjerrberget ungdomsskole (plan-id 0599). 

Totalentreprenør er nå valgt, og detaljprosjekteringen har startet. Fasaden på skolen kan derfor bli annerledes enn på bildet under, som er fra forprosjektet.

Kart