Nytt rådhus

Sola kommunes nye rådhus er for tiden under arbeid, og skal etter planen stå klart i desember 2019. Dette blir et folkets rådhus, og skal være en god møteplass for kommunens innbyggere.

Hvordan blir det nye rådhuset? 

Rådhuset er tegnet av arkitektfirmaet Knut Longva fra Oslo, og vil være en framtidsrettet og moderne arbeidsplass for kommunens ansatte.

Det nye rådhuset består av 5 plan. Store deler av rådhuset er nybygg, i tillegg totalrehabiliteres den eksisterende fløy B fra det gamle rådhuset. Fasaden på nybygget og det eksisterende bygget blir lik, slik at rådhuset framstår som helhetlig.

Under Rådhusplassen skal det etableres et nytt offentlig parkeringsanlegg. 

Hvem skal holde til i det nye rådhuset?

Rådhuset vil bli arbeidsplass for 320 ansatte. I tillegg til personer som jobber med administrative oppgaver, vil man finne både helsestasjonen, familiesenteret, ungdomsteam, PPT, barnevern og NAV under samme tak.

Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Sigrund Haaland
Leder utvikling
Tlf: 51 65 33 46

Kart