Nytt rådhus

Sola kommunes nye rådhus sto ferdig i desember 2019. Med det nye rådhuset ønsker vi å skape gode møteplasser mellom innbyggerne og de ansatte i kommunen. 

Hvordan er det nye rådhuset? 

Rådhuset er tegnet av arkitektfirmaet Knut Longva fra Oslo, og skal være en framtidsrettet og moderne arbeidsplass for kommunens ansatte. Det er et åpent og tilgjengelig bygg som bidrar til en positiv opplevelse i Sola sentrum. Arkitekturen er tidløs og funksjonell. Rådhuset er bygget av holdbare materialer og miljøvennlige løsninger. 

Det nye rådhuset består av 5 plan. Store deler av rådhuset er nybygg, i tillegg ble eksisterende fløy B fra det gamle rådhuset totalrehabilitert. 

Under Rådhusplassen er det bygget et offentlig parkeringsanlegg. 

Hvem holder til i det nye rådhuset?

Rådhuset er arbeidsplass for ca. 345 ansatte. I tillegg til personer som jobber med administrative oppgaver, finner vi både helsestasjonen, familiesenteret, ungdomsteam, PPT, barnevern og NAV under samme tak.

 

Kontaktinfo

Sigrund Haaland
spesialrådgiver HR
Tlf: 51 65 33 46