Planer til høring - si din mening

Jeg har et innspill

Du kan sende inn innspill til pågående planer i nærområdet som enten er varslet eller som ligger på høring. 

Innspill sendes til epost@sola.kommune.no og merkes med hele planens navn (tallkode + navn).

Husk å sende inn innspill innen fristen.

Oversikt over alle planer

Her finner du en oversikt over alle gjeldende planer. I tillegg får du en oversikt over alle planer som har vært førstegangsbehandlet eller som vi har varslet oppstart av.

Planer til høring

Kontaktinfo

Eli Aarskog Monsen
Plan- og bygningssjef
Tlf: 51 65 34 08