Plan 0596 del av Utsola næringsområde - Merknadsfrist 23.08.2020

Utvalg for plan og miljø vedtok i møte 10. juni 2020 at forslag til reguleringsplan for del av Utsola næringsområde skal legges ut til offentlig høring og ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for flyplassrettet næringsvirksomhet.

Alle plandokumentene kan leses her

Si din mening innen 23. august 2020.

Eventuelle merknader til planforslaget sender du på e-post til epost@sola.kommune.no. Du kan også sende til postadresse Sola kommune, v/Planseksjonen, Postboks 99, 4097 Sola. Husk å oppgi plannummer 0596 og boligadressen din.

De som sender inn merknader får ikke personlig svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saken når den legges frem til politisk behandling i Utvalg for plan og miljø.