Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret i Sola kommune vedtok 6. oktober kommunens planstrategi 2016-2019 (sak 60/16).

Hva er kommunal planstrategi?

Kommunal planstrategi skal være en vurdering av kommunens behov for planer i kommunestyreperioden, med utgangspunkt i en drøfting av sentrale utfordringer og strategier kommunen står overfor. 

Hovedfokusområder i planstrategien 2016-2019

 • Strammere økonomiske rammer og uforutsigbar befolkningsutvikling
 • Omstilling og innovasjon
 • Sosial tillit og tilhørighet
 • Stedsutvikling

Behov for planer i Sola kommune

Kommunestyret har vedtatt at følgende nye planer utarbeides i perioden 2016-2019:

 • God oppvekst for alle – helhet og kvalitet i oppvekst og kultur (kommunedelplan)
 • Kvalitetsplan SFO (temaplan)
 • Folkehelsestrategi
 • Digital strategi
 • Grøntstrategi
 • Overvannshåndtering (temaplan)
 • Områdeplan Gamle Tananger
 • Områdeplan Risavika Sør
 • Områdeplan Bærheim kan startes opp i 2019. Rådmannens bes sikre at utbyggingstempo tilpasses sosial infrastruktur i området.
 • Områdeplan for Stokkavik kan startes opp i 2018.

Oversikt over øvrige planer som skal videreføres eller revideres finnes i kapittel 10 i planstrategien.

Les hele planstrategien her (PDF, 2 MB)

Saksdokumenter og referat fra politisk behandling (sak 60/16)

Oversiktsrapport folkehelse i Sola 2015 (PDF, 3 MB)

Folkehelseutfordringer i Sola - drøfting av hovedutfordringer (PDF, 670 kB)