Start opp et planarbeid

Oppstartsmøte 

Det er obligatorisk med oppstartsmøte før du starter arbeidet med private reguleringsplaner. Hensikten med møtet er å avklare omfanget av planarbeidet. 

Du kan bestille oppstartsmøte ved å sende mail til epost@sola.kommune.no. Merk mailen med "oppstartsmøte reguleringsplan" i emnefeltet.

Før oppstartsmøtet

Før du bestiller oppstartsmøte, må du sende inn planinitiativ. Mal for planinitiativ finner du her. (DOCX, 35 kB) 

Vi anbefaler et sonderingsmøte før oppstartsmøte og utarbeidelse av planinitiativ.

Hva koster det?

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste for ROS-analyse finner du her. (DOCX, 37 kB)

Kontaktinfo

Anne Helen Hana
Seksjonsleder plan
Tlf: 51 65 31 00