Start opp et planarbeid

Oppstartsmøte 

Det er obligatorisk med oppstartsmøte før en kan starte arbeidet med private reguleringsplaner. Hensikten med møtet er å avklare omfanget av planarbeidet. 

Du kan bestille oppstartsmøte ved å sende mail til epost@sola.kommune.no. Merk mailen med "oppstartsmøte reguleringsplan" i emnefeltet.

Gebyrer

Kontaktinfo

Agnethe Berger Øvrebekk
Tlf: 51 65 30 48