Høringer

Det er en demokratisk rett å utforme politikk. I en høring ber vi parter i saken om en skriftlig uttalelse for at saken opplyses så godt som mulig, før beslutningen blir tatt. Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Sola kommune har stadig saker til offentlig høring.  

Her finner du planer som er på høring nå. Det betyr at du kan sende innspill til kommunen!

 

 

På høring nå:

Reguleringsendring av plan 0442 Sola Sentrum - si din mening innen 05.10.2023

 

Utgåtte høringer:

Tjenestebeskrivelser for Levekår - si din mening innen 05.09.2023

 

 

Artikkelliste