Ordfører og varaordfører

Janne Stangeland Rege (H) er ordfører i Sola

protrettbilde av Janne Stangeland Rege ordfører - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen

​Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder. 
Hun skal i følge kommuneloven lede møtene i formannskap og kommunestyre. Ordfører har møte, tale- og forslagsrett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett når hun er valgt medlem. 

Janne Stangeland Rege (H) har sin første periode som ordfører i Sola kommune.

Kontakt 

Har du en sak du vil snakke med ordføreren om? Da kan du be om et et kort møte med henne via bookingløsningen. 

Be om et møte med ordføreren 

For øvrige henvendelser kan du ta kontakt via skjema.

Henvendelse til ordføreren 

Pressebilde

Pressebilde av Janne Stangeland Rege


Jess Milter (AP) er varaordfører i Sola

protrettbilde av Jess Milter - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen

Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.

Jess Milter, varaordfører (AP)
+47 482 58 324
varaordførers e-postadresse