Valg i Sola

I Sola var det kommunestyre- og fylkestingsvalg 10. og 11. september.

Sjekk valgresultatet for Sola på valgresultat.no

Hva skjer etter valget?

Det er 41 medlemmer i kommunestyret, og det trengs 21 mandater for å få flertall.

Så mange kommunestyrerepresentanter fikk partiene:

 • Høyre 15
 • Fremskrittspartiet 9
 • Arbeiderpartiet 5
 • Kristelig Folkeparti 3
 • Industri- og Næringspartiet 2
 • Senterpartiet 2
 • SV – Sosialistisk venstreparti 2
 • Miljøpartiet De Grønne 1
 • Rødt 1
 • Venstre 1
 • Sum 41

Etter valget må partiene bli enige om hvordan de skal styre Sola. Da forhandler de. De forhandler blant annet om hvem som skal bli ordfører og varaordfører, og hvem som skal ha andre roller og verv? 

Etter valget skal det kalles inn til et kommunestyremøte. Det første møtet i Sola med nytt kommunestyre blir 19. oktober. Dagens kommunestyre og utvalg fortsetter som før fram til 19. oktober.

Det første de skal velge er et formannskap. Formannskapet er det nest viktigste politiske utvalget.

Så skal de velge ordfører og varaordfører. Disse blir valgt blant formannskapets medlemmer. Det er ordfører og varaordfører som skal lede møtene.

 

 

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordføreren. Se hele medlemsoversikten.

Valgstyret i Sola
Postboks 99
4097 Sola