Viktig melding

For politikere

Viktig melding

Informasjonen på disse sidene er rettet mot de folkevalgte i Sola kommune.

Formålet er å gi politikerne tilgang til informasjon og verktøy slik at de kan utføre sitt verv som folkevalgt på en god og effektiv måte.