For politikere

Informasjonen på disse sidene er rettet mot de folkevalgte i Sola kommune
 

Formålet er å gi politikerne tilgang til informasjon og verktøy slik at de kan utføre sitt verv som folkevalgt på en god og effektiv måte. 

Reglement for folkevalgte

Skjema

Innlogging møteportal

Møteplan

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 04