Forliksrådet i Sola

Hva er forliksrådet? 

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Forliksrådet har også domskompetanse på nærmere bestemte vilkår.

Les mer om forliksrådet her.

Forliksrådet i Sola

Lover og forskrifter

Lover

Tvisteloven
Domstolloven
Rettsgebyrloven

Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

Forskrifter

Rettsgebyrforskriften

Representanter

Faste representanter:
Ørjan Stien - leder
Ronny Stangeland
Kari Tengesdal Wold

Vararepresentanter:
John Ingebrigtsen
Siri Jordbrekk
Margrete Dysjaland


 

 

Kontaktinfo

Forliksrådet i Sola
Forliksrådet i Sola
Tlf: 51 85 62 50

Adresse

Postadresse:
Postboks 199 Sentrum
4001 Stavanger


Besøksadresse:
Sola Forliksråd
Nytorget 1
4012 Stavanger

 

Telefax: 51 85 62 51

Kart