Forliksrådet i Sola

Hva er forliksrådet? 

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Forliksrådet har også domskompetanse på nærmere bestemte vilkår.

Les mer om forliksrådet her.

Kontakt oss

Telefon 51 89 90 00 (til politiet sitt sentralbord)
Telefon 51 68 42 00 (til forliksrådet sitt sentralbord)

Forliksrådet i Sola

Lover og forskrifter

Lover

Tvisteloven
Domstolloven
Rettsgebyrloven

Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

Forskrifter

Rettsgebyrforskriften

Representanter

Faste representanter:
Ronny Stangeland - leder
Stig Hansen
Venke Hetlelid

Vararepresentanter:
Siri Jordbrekk
Svein Ragnvald Tjora
Jorunn Sola


 

 

Kontaktinfo

Forliksrådet i Sola
Forliksrådet i Sola
Tlf: 51684200

Adresse

Postadresse:
Postboks 199 Sentrum
4001 Stavanger
 

Besøksadresse:
Sola Forliksråd
Nytorget 1
4012 Stavanger

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 10-14