Forliksrådet i Sola

Forliksrådets hovedfunksjon er å megle mellom partene, med det formål at partene kan komme til enighet på et tidlig stadium i en tvistesak.

Forliksrådet har også domskompetanse på nærmere bestemte vilkår.

 

 

Forliksrådet i Sola

Informasjonslenker

Informasjon

Hva er forliksrådet

Lover

Tvisteloven
Domstolloven
Rettsgebyrloven

Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

Forskrifter

Rettsgebyrforskriften

Representanter

Faste representanter:
Ørjan Stien - leder
Ronny Stangeland
Kari Tengesdal Wold

Vararepresentanter:
John Ingebrigtsen
Siri Jordbrekk
Margrete Dysjaland


 

 

Kontaktinfo

Forliksrådet i Sola
Forliksrådet i Sola
Tlf: 51 85 62 50

Adresse

Postadresse:
Postboks 199 Sentrum
4001 Stavanger


Besøksadresse:
Sola Forliksråd
Nytorget 1
4012 Stavanger

 

Telefax: 51 85 62 51

Kart