Ordfører Tom Henning Slethei

Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen

 

Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder. 
Han skal i følge kommuneloven lede møtene i formannskap og kommunestyre. Ordfører har møte, tale- og forslagsrett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett når han er valgt medlem. 

Tom Henning Slethei (FRP) har sin første periode som ordfører i Sola kommune. 

Henvendelser til ordfører
 

 

ordfører

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart