Ordfører Tom Henning Slethei

Elisabeth Tønnessen

 

Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder. 
Han skal i følge kommuneloven lede møtene i formannskap og kommunestyre. Ordfører har møte, tale- og forslagsrett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett når han er valgt medlem. 

Tom Henning Slethei (FRP) har sin første periode som ordfører i Sola kommune. 

Henvendelser til ordfører
 

 

ordfører

Kontaktinformasjon

ordfører Tom Henning Slethei
Havnevegen 41, 4056 Tananger

Telefon: +47 997 00 635

tom.henning.slethei@sola.kommune.no
ordforer@sola.kommune.no

Sosiale medier
Pressebilder

Bildene kan brukes uten nærmere avtale, men merkes:
Foto: Sola kommune, Elisabeth Tønnessen AS.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Ordførers oppgaver og ansvar

Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyre- og formannskapsmøtene, og å være kommunens fremste offentlige representant.
 

Ordføreren leder kommunestyre- og formannskapsmøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer, men har bare stemmerett når han er valgt medlem. I kontrollutvalget har ordfører allikevel bare møte- og talerett. 
Ordfører har i tillegg vigselsrett.

Ordførerens oppgaver og ansvar er blant annet å

 • lede møtene i kommunestyre, formannskap, kommuneplanutvalg og valgstyre
 • være kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere kommunen ved offisielle anledninger og mottakelser
 • være støttespiller og pådriver i prosesser og holdninger som gagner kommunen og innbyggernes interesser
 • være brobygger mellom posisjon og opposisjon
 • være kommunens rettslige representant (Kommuneloven)
 • treffe vedtak i hastesaker (Delegeringsreglementet)
 • signere avtaledokumenter vedrørende erverv/avhendelse av fast eiendom (Delegeringsreglementet) 
Relevante lenker
Ordførerkjedet i Sola

Sola kommune fikk ordførerkjedet i gave som et minne om åpningen av Shell-Raffeneriet Sola A/S av Norske Shell i 1968. Kjedet er tegnet av Alf Hammervoll. Utformet i sølv og emalje hos AS Jørgen Tostrup. 
 

Ordførerkjede er laget etter et gammelt ornament som blant annet finnes på tekstiler fra år 850. Kjedet har tre partier med sort emalje og forgylte stiliserte symboler for kommunens nærningsveger.

Høyre side:
tre kornaks for jordbruk
et motiv for fiske.

Venstre side:
et fly som symboliserer kommunikasjoner
et drivhjul og et lyn som skal fremstille industrien.

Midtpartiet :
symboliserer et litt uryddig landområde stigende opp av havet.

Medaljongen bærer kommunens navn, og har i midtpartiet sverd og øks med rød emalje som bakgrunn. Dette midtpartiet, sammen med to vikingskip på hver side av midtfeltet, markerer Solas rolle i Norges historiske utvikling.

I april 1999 ble kofferten med ordførerkjede stjålet fra daværende ordfører sin bil. Desember samme år fikk ordfører Håkon Rege det stjålne kjedet tilbake i god behold. Ordførerkjedet ble da levert til oppussing og supplert med kommunevåpenet.

Tom Henning Slethei er den 11. ordføreren som bruker Solas ordførerkjede.  

 

ordførerkjedet - Sola kommune Sola kommune         

Dagens bruk av ordførerkjedet

Det er ikke utarbeidet standardregler for bruk av ordførerkjeder i Norge, så måten kjedet brukes på varierer fra kommune til kommune. En del kommuner har utarbeidet eget reglement for bruk av kjedet. Sola kommune har ikke et slikt reglement.

Det er vanlig at ordførerkjedet blir brukt ved følgende anledninger, men ordfører bestemmer selv når kjedet skal benyttes:

 • mottakelse i kommunal regi
 • middager og andre tilstelninger der kommunen er vertskap
 • innvielse av offentlige anlegg når ordføreren står for innvielsen
 • åpning av større møter, kongresser og liknende der ordføreren representerer kommunen
 • overrekking av utmerkelser
 • besøk av kongelige gjester
 • ordfører benytter kjedet når han enten som vert eller på annen måte representerer kommunen
 • ordførerkjedet bæres i kommunestyremøter hvor valg av ordfører foretas

Det er en uskreven regel å kun bruke kjedet internt i egen kommune. Skal kjedet brukes i en annen kommune, blir dette som regel avtalt med den aktuelle kommunen på forhånd. 

Tidligere ordførere i Sola

Her finner du en oversikt over ordførere i Sola fra 1837 og frem til i dag. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Ole Ueland, Høyre, 20.10.2011-d. d. - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart