Politisk organisering

Klikk for stort bilde  
Kommunestyret
er kommunens øverste myndighet og fatter vedtak i alle overordnede saker. Kommunestyret består av 41 medlemmer.

Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til formannskapet blant kommunestyrets medlemmer. Det velges varamedlemmer tilsvarende det enkelte partis medlemmer med mulighet for tillegg av inntil 2.

Formannskapet er også kommuneplanutvalg og valgstyre, og har 11 medlemmer.
Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder.