Politisk organisering

FormannskapForhandlingsutvalgEldre og funksjonshemmedes rådKlagenemndAdministrasjonsutvalgKommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og fatter vedtak i alle overordnede saker. Kommunestyret består av 41 representanter.

Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til formannskapet blant kommunestyrets medlemmer. Det velges varamedlemmer tilsvarende det enkelte partis medlemmer med mulighet for tillegg av inntil 2.

Formannskapet er også kommuneplanutvalg og valgstyre, og har 11 representanter.

Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder.
 
 
 

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 04
Mildrid Heimvik
leder
Tlf: 51 65 33 12
Mob: 915 46 816

Kart