BUKIS

Barn og unges kommunestyre (BUKIS) avholdes en gang i året, og gir barn og unge en forsmak på politikken.

Hver skole stiller med tre representanter. Det er ordfører som styrer møtet.

BUKIS fordeler etter forhandlinger en pengepott til utvalgte trivselstiltak i skolene. I tillegg til budsjettforhandlingene får elevene komme med spørsmål som blir besvart av ordfører og kommunedirektør.