Eldre og funksjonshemmedes råd

 

Eldre og funksjonshemmedes råd er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle saker som gjelder levekår for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet består av 11 medlemmer hvorav seks er brukerrepresentanter fra interesseorganisasjoner og fem er partipolitikere.

Eldre og funksjonshemmedes råd

Kjell Magnor Stangeland, leder (Pensjonisttreffen/LOP)

Sandeparken 9
4055 Sola

E-post
Tlf: 915 99 806

Torbjørn Storslett, nestleder (Forsvarets pensjonistforening)

Solbakkveien 1
4050 Sola

E-post
Tlf: 909 76 555

Hagbardt Christensen (Uavhengig)

Fullriggervegen 35
4056 Tananger

E-post
Tlf: 472 59 707

Jens Petter Gitlesen (SAFO - NFU, Norsk forbund for utviklingshemmede)

Vegabergvegen 16
4044 Hafrsfjord

E-post
Tlf: 411 01 342

Torill Håkonsen (SAFO - HBF, Handikappede Barns Foreldreforening)

Sandevegen 7
4055 Sola

E-post
Tlf: 901 76 004

Gro Anita Moen (HLF, Hørselshemmedes landsforbund)

Myrfiolvegen 7
4053 Ræge

E-post
Tlf: 926 31 344

Helene V. Kraakevik (H)

Øvre Varden 2B
4050 Sola

E-post
Tlf: 975 85 805

Otto Vevatne (V)

Joa Alle 50
4055 Sola

E-post
Tlf: 916 10 328

Turid H. Joa (AP/SP/MDG)

Turid H. Joa (SP)
Joavegen 114
4055 Sola

Tlf: 980 60 821

Torhild Østhus (AP/SP/MDG)

Torhild Østhus (AP)
Gurehusv 45
4054 Tjelta

Tlf: 918 56 565

Anne Lise Skjæveland (FRP)

Fredtunvegen 16A, leilighet 404
4050 Sola

E-post
Tlf: 915 13 137

Vararepresentanter
LOP - Landslaget for offentlige pensjonister    
Magnus Soland Solbakkarmen 2 4050 Sola 908 86 305
Rønnaug Knutsen Lensmannskroken 2 4055 Sola 970 28 315
Forsvarets pensjonistforening    
Gerd Magnerud Fredtunvegen 10C 4050 Sola 992 50 945
Livsglede for eldre      
Nicole Götze Wathne Tornefjellvegen 16 4056 Tananger 902 82 409
SAFO      
Per Åge Øglænd Stenebykroken 5 4054 Tjelta 975 29 601
H      
Åse Østrått Klokkelyngvegen 28 4053 Ræge 924 81 132
V      
Gro Bjelland Havnevegen 52 4056 Tananger 907 63 764
AP/SP/MDG      
Bjørg Olsen (AP) Havnevegen 4 4056 Tananger 986 72 802
Amy Gjeitnes (MDG) Høgeholvegen 38 4054 Tjelta 400 11 920
Helge Pedersen (AP) Tareringen 46 4056 Tananger 905 41 917
Eirik Haga (SP) Hanabergvegen 34 4052 Røyneberg 907 82 809
FRP      
Alf Svindland Myklabergstien 17 4052 Røyneberg 952 95 863
Mikal Mikalsen Grannesstien 19 4044 Hafersfjord 916 34 795

 

Kontaktinfo

Annelise Engelsvold Dommersnes
konsulent
Tlf: 51 65 33 10
Mob: 478 48 627