Formannskap, kommuneplanutvalg og valgstyre

  • Formannskapet er kommunens økonomiutvalg.
  • Kommuneplanutvalget har ansvar for overordnet planarbeid.
  • Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av valg.

Møtekalender og sakspapirer

Formannskap/kommuneplanutvalg/valgstyre

Ordfører Ole Ueland (H)

Grannesstubben 20
4044 Hafrsfjord

E-post
Tlf: 926 13 103

Varaordfører Jan Sigve Tjelta (KRF)

Tjeltavegen 27
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 905 62 321

Janne Stangeland Rege (H)

Vigdelsvegen 626
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 469 08 682

Rune Østerhus (H)

Hellevegen 40
4052 Røyneberg

E-post
Tlf: 470 11 394

Siri Jordbrekk (H)

Bukkebladvegen 3
4053 Ræge

E-post
Tlf: 930 32 655

Anja Berggård Endresen (V)

Rognestien 4
4051 Sola

E-post
Tlf: 414 78 453

Siv-Len Strandskog (AP/SP/MDG)

Siv-Len Strandskog (AP)
Briggvegen 28
4056 Tananger

Tlf: 481 48 129

Leif Harald Forthun (AP/SP/MDG)

Leif Harald Forthun (AP)
Lensmannsvegen 5
4055 Sola

Tlf: 957 27 047

Leif Arild Lie (AP/SP/MDG)

Leif Arild Lie (AP)
Påskhusvegen 9
4052 Røyneberg

Tlf: 934 46 772

Tom Henning Slethei (FRP)

Ura 16
4056 Tananger

E-post
Tlf: 997 00 635

Margrete Dysjaland (FRP)

Dysjalandvegen 33
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 92456520

Vararepresentanter
H        
Anne Marie Lund Skadbergbakken 42 4055 Sola 410 11 272  
John Sigve Tjelta Postboks 31 4054 Tjelta 907 54 777  
Gunn Iren Bergo Solastrandvegen 27 4055 Sola 934 82 018  
Rune Sørsdal Skadbergbakken 20 4050 Sola 408 50 328  
Nora Nilsen Melingssiden 12B 4056 Tananger 952 87 009  
KRF  
 
   
Arnfinn Clementsen Briggvegen 32 B 4056 Tananger 920 98 821  
Britt Marit Haga Hagavegen 120 4056 Tananger 930 57 898 Permisjon-01.08.19 
Bjørg Irene Lauvvik Havbris 20 4057 Tananger 918 70 152  
Svein Ragnvald Tjora Skadbergvegen 107 4051 Sola 409 15 622 07.09.18-01.08.19
V        
Ine Marit Bertelsen Bøkevegen 3 4051 Sola 901 09 208  
AP, SP, MDG        
Kari Tengesdal Wold (AP) Kjellehaugvegen 29 4054 Tjelta 450 36 962  
Eirik Nøstvold (AP) Austerheimvegen 49 4055 Sola 458 64 023  
David Moen (MDG) Hagavegen 120 4056 Tananger 950 73 205  
Jorunn G. Blomvik (AP) Grotnes Allé 2 4052 RØYNEBERG 915 56 707  
Anne Marie Joa (SP) Joabakken 20 4055 Sola 480 08 658  
FRP        
Roar Johannessen Lensmannsveien 15 A 4055 Sola 404 28 292  
Sigmund Skoge Steinhaugvegen 14 4056 Tananger 489 92 038  
Per Øhman Nunsteinvegen 27 4056 Tananger 951 90 677  
Renate Gimre Savholvegen 1 4054 Tjelta 952 16 810  

 

Kontaktinfo

Mildrid Heimvik
leder
Tlf: 51 65 33 12
Mob: 915 46 816