Formannskap, kommuneplanutvalg og valgstyre

  • Formannskapet er kommunens økonomiutvalg.
  • Kommuneplanutvalget har ansvar for overordnet planarbeid.
  • Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av valg.

Oversikt over medlemmer og sakspapirer.