Funksjonshemmedes råd

Funksjonshemmedes råd er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle saker som gjelder levekår mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet består av 5 medlemmer hvorav tre stk er brukerrepresentanter fra interesseorganisasjoner og to stk er partipolitikere.