Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og fatter vedtak i alle overordnede saker.

Kommunestyret består av 41 representanter fordelt på følgende partier:

  • Høyre 16 
  • Arbeiderpartiet 7 
  • Fremskrittspartiet 7
  • Kristelig folkeparti 4
  • Senterpartiet 3
  • Venstre 2
  • Tanangerlisten 1
  • Miljøpartiet De Grønne 1

Møtekalender og sakspapirer

Kommunestyret

Ordfører Ole Ueland (H)

Grannesstubben 20
4044 Hafrsfjord

E-post
Tlf: 926 13 103

Varaordfører Jan Sigve Tjelta (KRF)

Tjeltavegen 27
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 905 62 321

Janne Stangeland Rege (H)

Vigdelsvegen 626
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 469 08 682

Anne Marie Lund (H)

Skadbergbakken 42
4055 Sola

E-post
Tlf: 410 11 272

Siri Jordbrekk (H)

Bukkebladvegen 3
4053 Ræge

E-post
Tlf: 930 32 655

Rune Østerhus (H)

Hellevegen 40
4052 Røyneberg

E-post
Tlf: 470 11 394

John Sigve Tjelta (H)

Postboks 31
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 907 54 777

Rune Sørsdal (H)

Skadbergbakken 20
4050 Sola

E-post
Tlf: 408 50 328

Idar Møller (H)

Havblikk 2
4057 Tananger

E-post
Tlf: 977 59 402

Tor Inge Soma (H)

Tareringen 45
4056 Tananger

E-post
Tlf: 908 53 324

Gunn Iren Bergo (H)

Solastrandvegen 27
4055 Sola

E-post
Tlf: 934 82 018

Nora A. Nilsen (H)

Melingssiden 12 B
4056 Tananger

E-post
Tlf: 952 87 009

Kjell Rommetveit (H)

Fiskeholsvegen 36
4052 Røyneberg

E-post
Tlf: 918 62 301

Ronny Stangeland (H)

Kolnesvegen 194
4055 Sola

E-post
Tlf: 932 53 100

Ole Andreas Gundersen (H)

Austerheimtunet 6
4055 Sola

E-post
Tlf: 982 47 591

Johannes Hausken (H)

Sandeparken 19
4055 Sola

E-post
Tlf: 900 93 057

Mahnoor Raja (H) - permisjon

Utsolaveien 21
4055 Sola

E-post
Tlf: 950 50 722

Åshild Ravndal (H)

Kirkevegen 9
4055 Sola

E-post
Tlf: 477 73 211

Arnfinn T. Clementsen (KRF)

Briggvegen 32 B
4056 Tananger

E-post
Tlf: 920 98 821

Britt Marit Haga (KRF) - Permisjon 01.08.19

Hagavegen 120
4056 Tananger

E-post
Tlf: 930 57 898

Bjørg Irene Lauvvik (KRF)

Havbris 20
4057 Tananger

E-post
Tlf: 918 70 152

Svein Ragnvald Tjora (KRF) -01.08.19

Skadbergvegen 107
4050 Sola

E-post
Tlf: 409 15 622

 

Siv-Len Strandskog (AP)

Briggvegen 28
4056 Tananger

E-post
Tlf: 481 48 129

Leif Harald Forthun (AP)

Lensmannsvegen 5
4055 Sola

E-post
Tlf: 957 27 047

Kari Tengesdal Wold (AP)

Kjellehaugvegen 29
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 450 36 962

Eirik Nøstvold (AP)

Austerheimvegen 49
4055 Sola

E-post
Tlf: 458 64 023

Helge Fredrik Pedersen (AP)

Tareringen 46
4056 Tananger

E-post
Tlf: 905 41 917

Jorunn G. Blomvik (AP)

Grotnes Allè 2
4052 Røyneberg

E-post
Tlf: 815 56 707

Ellinor Gitlesen (AP)

Vegabergvegen 16
4044 Hafrsfjord

E-post
Tlf: 411 01 341

Tom Henning Slethei (FRP)

Ura 16
4056 Tananger

E-post
Tlf: 997 00 635

Margrete Dysjaland (FRP)

Dysjalandvegen 33
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 924 56 520

Roar Johannessen (FRP)

Lensmannsvegen 15 A
4055 Sola

E-post
Tlf: 404 28 292

Sigmund Skoge (FRP)

Steinhaugvegen 14
4056 Tananger

E-post
Tlf: 489 92 038

Per Øhman (FRP)

Nunsteinvegen 27
4056 Tananger

E-post
Tlf: 951 90 677

Renate Gimre (FRP)

Stavholvegen 1
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 952 16 810

Leiv Arild Lie (SP)

Påskhusvegen 9
4052 Røyneberg

E-post
Tlf: 934 46 772

Anne Marie Joa (SP)

Joabakken 20
4055 Sola

E-post
Tlf: 480 08 658

Bjarte Kristiansen (SP)

Estervegen 28
4056 Tananger

E-post
Tlf: 970 66 449

Ole Jørgen Østensen (TL)

Messeguttvegen 18
4056 Tananger

E-post
Tlf: 917 96 980

Anja Berggård Endresen (V)

Rognestien 4
4051 Sola

E-post
Tlf: 414 78 453

Ine Marit T. Bertelsen (V)

Bøkevegen 3
4050 Sola

E-post
Tlf: 901 09 208

David Moen (MDG)

Risabergveien 80 A
4050 Sola

E-post
Tlf: 950 73 205

Vararepresentanter
H        
Andreas Fredriksen Stenebytoppen 196 4054 Tjelta 988 65 884  
Inger Sofie Kristiansen Øygardslia 1 4051 Sola 970 77 992  
Jørn Andrè Idsal (U) Skadberg Alle 11 C 4051 Sola 911 39 655  
Per Ove Grannes Grannestunet 5 4052 Røyneberg 909 25 361  
Michael Hald Grannessletta 171 4052 Røyneberg 932 15 435  
Steinar Voll Sandeparken 5 4050 Sola 928 26 188  
Finn Kolnes Sandeparken 25 4055 Sola 900 84 885  
Sangeeta Dhawan Øygardsbakken 19 4051 Sola 934 63 501  
Bjørg Ueland Sandagersvingen 4 4050 Sola 941 61 582  
Rita Torland Blåknappvegen 27 4053 Ræge 464 33 784  
Amalie Engelsgjerd Barkvegen 11 4056 Tananger 411 04 020  
Rune Høie Melingsiden 7 4056 Tananger 932 41 646  
Åse Østråt Klokkelyngv 28 4053 Ræge 924 81 132  
Audun Salte Sandesletta 100 4050 Sola 992 79 514  
Thomas Berg Bærheim Sjøleik 16 4057 Tananger 941 56 350  
Alf Georg Rygh Kløverv. 6 4050 Sola 920 51 525  
Bjørnar Nilsen Tognevegen 13 4051 Sola 906 00 781  
KRF        
Svein Ragnvald Tjora Skadbergvegen 107 4050 Sola 409 15 622 medlem til 01.08.19 
Cecilie Midttun Skretting Øvrehusvegen 39 4054 Tjelta 936 52 805  
Malin Eikeland Byberg Øygardslia 22 4051 Sola 976 10 215  
Per Morten Føyen Esterbakken 7A 4056 Tananger 930 88 867  
Kolbjørn Bø Kolnesvegen 136 4055 Sola 920 97 149  
Marianne Bøe Weibell Kvitemyrvegen 15 4056 Tananger    
Ove Langhelle Nesbu Terrasse 62 4052 Røyneberg 948 50 730  
Tor Ådne Myklebust Myklebustvegen 47B 4058 Tananger 954 49 860 04.09.18-01.08.19
AP        
Viggo Kalaoja Prestaskjersarmen 6 4058 Tananger 993 97 440  
Stig Hansen Kjellsberg Alle' 8 4050 Sola 991 57 395  
Arild Knudsen Rodamyrkroken 19 4056 Tananger 412 59 517  
Bjørg Egelandsdal Olsen Havnevegen 4 4056 Tananger 986 72 802  
Nina Lilleskog Kjelsbergsvingen 10 4050 Sola 415 18 337  
Torhild Østhus Øvrehusvegen 45 4054 Tjelta 918 56 565  
Aloysious Jesuthasan Vegabergvegen 14 4050 Sola 412 00 437  
Jan Erik Dagsland Båtstadbergvegen 8 4056 Tananger 915 22 051  
Tor Harald Bakken Kleppvegen 359 4053 Ræge 959 91 403  
Olav P. Joa Sandeparken 7 4055 Sola 404 08 532  
Karin Pettersen Førli        
FRP  
 
   
Rune Ydstebø Myklabergtunet 30 4052 Røyneberg 928 89 288  
Svein Gimre Tjeltaveien 365 4054 Tjelta 926 04 107  
Romari Gonzalez Båkind Nesbu Terrasse 16 4052 Røyneberg 922 67 745  
Solveig Louise Albertsen Sandnesvegen 32 4051 Sola 413 37 460  
Mikal Mikalsen Grannesstien 19 H0401 4044 Hafrsfjord 916 34 795  
Tor Sigve Risa Skibmannsvegen 28 4056 Tananger 900 58 112  
Geir Holmebakken Harvelandsv 57 4054 Tjelta 412 88 979  
Paul Vågane Prøsch Torvbergvegen 2 4055 Sola 481 41 385  
Alf Svindland Myklabergstien 17 4052 Røyneberg 952 95 863  
Ove Benjaminson Skibmannsvegen 3 4056 Tananger 934 26 660  
SP        
Henning Røyneberg Røynebergveien 160 4052 Røyneberg 993 19 224  
Bjørn Otto Byberg Bybergvegen 45 4354 Voll 454 21 168  
Trond Joa Austerheimvegen 16 4055 Sola 901 68 558  
Mona Aksdal Sola Prestegårdsveg 124 4055 Sola 916 35 772  
Malvin Hebnes Myklebustv 43B 4058 Tananger 905 72 590  
TL        
Geir Ove Skaarstad Briggveien 18 4056 Tananger 921 41 516  
Morten Saxvik Risabergstien 20 4056 Tananger 468 23 102  
Pål Rott Havblikk 56 4057 Tananger    
Johanne Sem Losbåtvegen 4 4056 Tananger 932 94 704  
Pål Ravndal Losvegen 14 4056 Tananger    
V        
Jens Kristian Øvstebø Solgløttvegen 14 4051 Sola 458 85 132  
Stian Lie Hagen Åsenstubben 4 4055 Sola 976 99 938  
John Ingve Eielsen Granneshagen 30 4044 Hafrsfjord 941 83 008  
Inger Flatekvål Lea Messeguttvegen 8 4056 Tananger 951 08 160  
Eli Aspen Fiskeholsvegen 34 4052 Røyneberg 907 64 796  
MDG        
Amy Gjeltnes Høgeholvegen 38 4054 Tjelta 400 11 920  
Jan Kristoffer Johnsen Trollkjerkevegen 6 4056 Tananger 406 26 698  
Nicolas Kolnes-Cassis Kolnesvegen 191 4055 Sola 403 82 477  
Kari Kolnes-Cassis Kolnesvegen 191 4055 Sola 403 82 462  

 

 

Kontaktinfo

Mildrid Heimvik
leder
Tlf: 51 65 33 12
Mob: 915 46 816