Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med kommunens drift.

Sakspapirer fra kontrollutvalget finner du her

Kontrollutvalget

Jess Milter, leder AP/SP/MDG

Jess Milter (AP)
Storevardarmen 4
4056 Tananger

Tlf: 482 58 324

Tor Kåre Jordbrekk, nestleder (H)

Varaheivegen 113
4054 Tjelta

E-post
Tlf: 905 63 896

Ronny Stangeland (H)

Kolnesvegen 194
4055 Sola

E-post
Tlf: 932 53 100

Bodil Sanne (KRF)

Prestøyvegen 21
4052 Røyneberg

E-post
Tlf: 476 74 019

Venke Hetlelid (FRP)

Tornefjellvegen 19
4056 Tananger

E-post
Tlf: 913 62 097

Vararepresentanter
H      
Hilda B. Høie Melingsiden 7 4056 Tananger 958 82 978
Bjørnar Nilsen Rognevegen 13 4051 Sola 906 00 781
KRF      
John Ingebrigtsen Grotnes Alle' 2 4052 Røyneberg 917 36 473
AP/SP/MDG      
Bodil Tveit Stuertvegen 4 4056 Tananger 982 55 029
Sigbjørn Ølberg Ølbergvegen 99 4053 Ræge 957 82 508
Olav P. Joa      
FRP      
Ørjan Stien Kjerrbergliå 7 4051 Sola 900 34 702
Mikal Mikalsen Grannesstien 19 4044 Hafrsjord 916 34 795

 

 

Kontaktinfo

Rogaland kontrollutvalgssekretariat (RKS) Carine Samuelsen Jøssang
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (RKS)
Tlf: 51336593
Mob: 95846117