Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur behandler saker innen barn- og ungdoms oppvekstvilkår, og kultur- og fritidstilbud.

Møtekalender og sakspapirer

Utvalg for oppvekst og kultur

Rune Sørsdal, leder (H)

Skadbergbakken 20
4050 Sola

E-post
Tlf: 408 50 328

Anja Berggård Endresen, nestleder (V)

Rognestien 4
4051 Sola

E-post
Tlf: 414 78 453

Anne Marie Lund (H)

Skadbergbakken 42
4055 Sola

E-post
Tlf: 410 11 272

Åshild I. L. Ravndal (H)

Kirkevegen 9
4055 Sola

E-post
Tlf: 477 73 211

Kjell Rommetveit (H)

Fiskeholsvegen 36
4052 Røyneberg

E-post
Tlf: 918 62 301

Britt Marit Haga (KRF) - Permisjon 01.08.19

Hagavegen 120
4056 Tananger

E-post
Tlf: 930 57 898

Kari Tengesdal Wold, (AP/SP/MDG)

Kari Tengesdal Wold (AP)
Kjellehaugvegen 29
4054 Tjelta

Tlf: 450 36 962

Eirik Nøstvold (AP/SP/MDG)

Eirik Nøstvold (AP)
Austerheimvegen 49
4055 Sola

Tlf: 458 64 023

David Moen (AP/SP/MDG)

David Moen (MDG)
Risabergveien 80 A
4050 Sola

Tlf: 950 73 205

Sigmund Skoge (FRP)

Steinhaugvegen 14
4056 Tananger

E-post
Tlf: 489 92 038

Solveig L. Albretsen (FRP)

Sandnesvegen 32
4051 Sola

E-post
Tlf: 413 37 460

Vararepresentanter
H      
Ole Andreas Gundersen Austerheimtunet 6 4055 Sola 982 47 591
Andreas Fredriksen Stenebytoppen 19 B 4054 Tjelta 988 65 884
Finn Kolnes Sandeparken 25 4055 Sola 900 84 885
Rita Torland Blåknappvegen 27 4053 Ræge 464 33 784
Amalie Engelsgjerd Barkvegen 11 4056 Tananger 411 04 020
KRF      
Cecilie Skretting Gardshaugvegen 112 4053 Ræge 936 52 805
Bjørg Lauvvik Havbris 20 4057 Tananger 918 70 152
Kolbjørn Bøe Kolnesvegen 136 4055 Sola 920 97 149
V      
Inger Flatekvål Lea Messeguttvegen 8 4056 Tananger 951 08 160
Kari Vevatne Joa Allé 50 4055 Sola 926 55 997
AP/SP/MDG    

 

Ellinor Gitlesen (AP) Vegabergvegen 16 4044 Hafrsfjord 411 01 341
Bjørg Olsen (AP) Havnevegen 4 4056 Tananger 986 72 802
Siv-Len Strandskog (AP) Briggvegen 28 4056 Tananger 481 48 129
Bjørn Otto Byberg (SP) Bybergvegen 45 4054 Tjelta 454 21 168
Aloysious Jesuthasan (AP) Varabergarmen 14 4051 Sola 412 00 437
Amy Gjeitnes (MDG) Høgeholvegen 38 4056 Tananger 951 08 160
FRP      
Arild Fosså Uthaugkroken 6 4050 Sola 994 41 640
Renate Gimre Stavholvegen 1 4054 Tjelta 952 16 810
Romari Gonzalez Båkind Nesbu Terrasse 16 4052 Røyneberg 922 67 745
Margrete Dysjaland Dysjalandvegen 33 4054 Tjelta 924 56 520

Kontaktinfo

Annelise Engelsvold Dommersnes
konsulent
Tlf: 51 65 33 10
Mob: 478 48 627