Utvalg for plan og miljø

Utvalg for plan og miljø har følgende ansvarsområder:

  • Reguleringsplaner
  • Dispensasjonssaker
  • Landbrukssaker
  • Vegmyndighet
  • Klagememnd i byggesaker

Oversikt over medlemmer og sakspapirer.