Rådgivende folkeavstemning 2016

Skal Sandnes, Sola og Stavanger slå seg sammen til en ny kommune?

Endelig resultat
Sedler Forhåndsstemmer Valgting Total
Ja 982 598 1580
Nei 4607 2876 7483
Blank 27 27 54
Totalt fordelte stemmesedler 5616 3501 9117
Valgdeltakelse
Personer som har stemt Personer med stemmerett Frammøteprosent
9127 19823 45,9 %

 

Foreløpige valgresultater fordelt per krets:

Røyneberg

Foreløpige valgresultater Røyneberg
Sedler Antall stemmer Prosent
Ja 77 16,6 %
Nei 380 82,1 %
Blank 6 1,3 %
Totalt antall 463 100 %

Sande 

Foreløpige valgresultater Sande
Sedler Antall stemmer Prosent
Ja 89 13,5 %
Nei 567 85,9 %
Blank 4 0,6 %
Totalt antall 660 100 %

Haga 

Foreløpige valgresultater Haga
Sedler Antall stemmer Prosent
Ja 94 16,8 %
Nei 461 82,5 %
Blank 4 0,7 %
Totalt antall 559 100 %

Stangeland 

Foreløpige valgresultater Stangeland
Sedler Antall stemmer Prosent
Ja 89 20,6 %
Nei 340 78,9 %
Blank 2 0,5 %
Totalt antall 431 100 %

 Storevarden

Foreløpige resultater Storevarden
Sedler Antall stemmer Prosent
Ja 103 22,1 %
Nei 358 76,8 %
Blank 5 1,1 %
Totalt antall 466 100 %

Grannes 

Foreløpige resultater Grannes
Sedler Antall stemmer Prosent
Ja 68 23,3 %
Nei 221 75,7 %
Blank 3 1 %
Totalt antall 292 100 %

Håland/Dysjaland 

Foreløpige resultater Håland/Dysjaland
Sedler Antall stemmer Prosent
Ja 57 10,9 %
Nei 466 88,9 %
Blank 1 0,2 %
Totalt antall 524 100 %

 

Forhåndsstemmer:

Forhåndsstemmer papir

Resultat forhåndsstemmer papir
Sedler Antall stemmer Prosent
Ja 74 7,7 %
Nei 877 91,8 %
Blank 5 0,5 %
Totalt antall 955 100 %

Elektroniske forhåndsstemmer 

Resultat elektroniske forhåndsstemmer
Sedler Antall stemmer Prosent
Ja 908 19,5 %
Nei 3733 80 %
Blank 22 0,5 %
Totalt antall 4663 100 %

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 04