Valget 2011

Resultat kommunevalg

Stemmetall
Parti Antall stemmer Resultat % Mandater
AP 1800 16,4 7
SV 260 2,3 1
SP 368 3,3 1
KRF 1104 10,1 4
V 448 4 2
H 3980 36,2 15
FRP 2224 20,3 8
PP 348 3,2 1
TL 442 4 2

Antall stemmeberett: 16 916   Valgdeltakelse: 64,88%

Følgende kandidater  er valgt


Det norske Arbeiderparti
Kandidatnavn Født Ant. stm.tillegg Ant. per.st Antall slengere Totalt  
Strandskog, Siv-Len 1967 450 262 37 749 Valgt
Milter, Jess 1966 450 78 15 543 Valgt
Wold, Kari Tengesdal 1962 0 62 11 73 Valgt
Østbø, Maren 1990 0 53 15 68 Valgt
Deeb, Yousef 1987 0 58 1 59 Valgt
Gitlesen, Ellinor 1991 0 50 4 54 Valgt
Pedersen, Helge Fredrik 1952 0 40 12 52 Valgt
Malik (Raja), Shmaila 1966 0 44 5 49 Vara
Salamonsen, Sigmund 1986 0 45 1 46 Vara
Hansen, Stig 1954 0 35 11 46 Vara
Blomvik, Jorunn Gilje 1963 0 36 1 37 Vara
Mæland, Irene 1964 0 30 1 31 Vara
Nyhammer, Truls 1966 0 28 1 29 Vara
Berekvam, Øyvind 1977 0 26 1 27 Vara
Jesuthasan, Aloysious 1959 0 25 0 25 Vara
Nordaas, Hanne Kristin 1971 0 24 1 25 Vara
Wigestrand, Arnfrid 1958 0 20 4 24 Vara
 
Sosialistisk Venstreparti
Kandidatnavn Født Ant. stm.tillegg Ant. per.st Antall slengere Totalt  
Bertelsen, Ine Marit T. 1970 65 30 17 112 Valgt
Hansen, Ingvild 1974 65 11 9 85 Vara
Nilsen, Knut Georg 1953 0 12 2 14 Vara
Farifteh, Kitty Lauveng 1962 0 8 5 13 Vara
Khorasani, Sandra Dina 1989 0 10 1 11 Vara

Senterpartiet
Kandidatnavn Født Ant. stm.tillegg

Ant. per.st

Antall slengere Totalt  
Lie, Leiv Arild 1953 92 62 23 177 Valgt
Johansen, Tone 1964 92 27 18 137 Vara
Soma, Jørund Ubøe 1947 92 32 8 132 Vara
Tjelta, Eva Helen 1960 92 27 8 127 Vara
Byberg, Bent Ove 1964 0 15 11 26 Vara

Kristelig Folkeparti
Kandidatnavn Født Ant. stm.tillegg

Ant. per.st

Antall slengere Totalt  
Tjelta, Jan Sigve 1958 276 287 70 633 Valgt
Clementsen, Arnfinn 1953 0 247 14 261 Valgt
Kessel, Haakon 1961 0 179 25 204 Valgt
Haga, Britt Marit 1974 0 185 17 202 Valgt
Tjora, Svein Ragnvald 1958 0 93 11 104 Vara
Langhelle, Ove 1954 0 66 5 71 Vara
Føyen Kjetil 1965 0 56 3 59 Vara
Froestad, Knut Petter 1948 0 49 5 54 Vara
Dyngeland, Magnus 1949 0 51 2 53 Vara
Ørland, Lars Lauvik 1991 0 41 8 49 Vara
Wergeland, Ingrid 1991 0 40 8 48 Vara

Venstre
Kandidatnavn Født Ant. stm.tillegg

Ant. per.st

Antall slengere Totalt  
Endresen, Anja Berggård 1974 112 70 34 216 Valgt
Nilsen, Nora Augusta 1960 112 44 17 173 Valgt
Torland, Rita 1967 112 28 7 147 Vara
Knudsen, Lars Sommer 1957 112 23 3 138 Vara
Bjelland, Einar 1944 0 10 8 18 Vara
Aspen, Eli 1960 0 13 4 17 Vara
Dhawan, Raman 1956 0 15 1 16 Vara

Høyre
Kandidatnavn Født Ant. stm.tillegg

Ant. per.st

Antall slengere Totalt  
Ueland,Ole 1983 995 766 59 1820 Valgt
Rege, Janne Stangeland 1978 0 193 32 225 Valgt
Lode, Kirsten 1956 0 138 20 158 Valgt
Bergo, Olav 1963 0 132 17 149 Valgt
Reke, Tor Johan 1948 0 120 15 135 Valgt
Østerhus, Rune 1967 0 99 21 120 Valgt
Forsberg, Siri Jordbrekk 1979 0 102 9 111 Valgt
Ølberg, Jone 1968 0 101 5 106 Valgt
Møller, Idar 1940 0 81 15 96 Valgt
Skotnes, Katrine 1991 0 89 6 95 Valgt
Hellestø, Bjarne 1977 0 75 16 91 Valgt
Rege, Gry Maren 1982 0 87 3 90 Valgt
Tjelta, John Sigve 1970 0 78 8 86 Valgt
Sørsdal, Rune 1961 0 79 5 84 Valgt
Kopren, Kjartan 1975 0 67 3 70 Valgt
Sanne, Bjørn Inge 1967 0 55 4 59 Vara
Bådsvik, Brit 1970 0 49 4 53 Vara
Voll, Steinar 1946 0 42 10 52 Vara
Rese, Grete 1947 0 45 3 48 Vara
Grannes, Per Ove 1949 0 34 7 41 Vara
Hald, Michael 1963 0 39 2 41 Vara
Gravdal, Arne 1932 0 35 5 40 Vara
Høie, Hilda Bådsvik 1976 0 29 4 33 Vara
Berven, Christian 1975 0 28 4 32 Vara
Øvstebø, Bjørn 1977 0 24 7 31 Vara
Ørevik, Palma 1956 0 28 0 28 Vara
Haga, Jan Egil 1973 0 23 4 27

Vara

Stangeland, veronica 1990 0 27 0 27 Vara
Friisenfeldt, Bjørn Idar 1969 0 23 3 26 Vara
Kvammen, Eva 1984 0 23 2 25 Vara
Ueland,  Bjørg 1967 0 22 0 22 Vara
Sivertsen, Håkon 1944 0 20 1 21 Vara
Høie, Kristoffer 1993 0 19 1 20 Vara

Fremskrittspartiet
Kandidatnavn Født Ant. stm.tillegg

Ant. per.st

Antall slengere Total  
Slethei, Tom Henning 1974 556 389 70 1024 Valgt
Kolnes, Bjørn 1958 556 127 13 696 Valgt
Dysjaland, Margrete 1980 556 104 22 682 Valgt
Jørgensen, Preben 1972 556 74 6 636 Valgt
Hetlelid, Venke 1953 556 66 8 630 Valgt
Johannessen, Roar 1954 556 48 2 606 Valgt
Ørland, Renate Gimre 1978 0 70 8 78 Valgt
Øhman, Per 1947 0 48 4 52 Valgt
Skoge, Sigmund 1958 0 33 3 36 Vara
Bore, Einar 1968 0 31 2 33 Vara
Køhn, Kåre 1936 0 28 0 28 Vara
Joa, Rolf 1968 0 25 1 26 Vara
Gimre, Arvid 1970 0 23 3 26 Vara
Incoronato, Kirsten 1950 0 24 0 24 Vara
Frafjord, Arve 1950 0 24 0 24 Vara
Ydstebø, Rune 1963 0 21 2 23 Vara
Kaarvaag, Anita Balazs 1968 0 19 1 20 Vara
Borlaug, Jim Henry 1976 0 20 0 20 Vara
Skailand, Per Olav 1973 0 18 2 20 Vara

Pensjonistpartiet
Kandidatnavn Født Ant. stm.tillegg

Ant. per.st

Antall slengere Totalt  
Østerhus, Nils Johannes 1939 87 60 20 167 Valgt
Enoksen, Bjørn 1943 87 49 29 165 vara
Skadberg, Ståle 1948 87 41 35 163 Vara
Enoksen, Asbjørn 1946 87 22 14 123 Vara
Gabrielsen, Knut Arnt 1951 87 10 2 99 Vara

Tanangerlisten
Kandidatnavn Født Ant. stm.tillegg

Ant. per.st

Antall slengere Totalt  
Kristiansen, Bjarte 1974 110,50 60 13 183,50 Valgt
Østensen, Ole Jørgen 1954 110,50 52 10 172,50 Valgt
Ødegaard, Vicky 1955 110,50 32 13 155,50 Vara
Saxvik, Morten 1957 110,50 34 10 154,50 Vara
Stenbekk, Morten 1959 0 23 9 32 Vara
Hellestø, Steinar 1960 0 19 3 22 Vara
Korsberg, Paul 1966 0 19 1 20 Vara
 

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 04