Valget 2013

Resultat stortingsvalg


Det var registrert 13052 stemmer som gir en valgdeltakelse på 79,84%.

Resultat stortingsvalg 2013 pr krets
  Forhåndsstemmer Sent innkommende Haga Sola Håland Dysjaland Stangeland Røyneberg Grannes Storevarden Sande Fremmed stemmer Stemmer i særskilt omslag Totalt antall stemmer Prosent
A 501 19 263 56 87 111 299 289 171 273 274 15 0 2358 18,07%
DEMN 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0,06%
KRISTNE 30 0 1 2 2 3 10 4 5 4 8 0 0 69 0,53%
FRP 723 9 344 106 129 196 253 244 176 292 340 25 0 2837 21,74%
H 1111 25 486 159 278 232 612 498 361 518 540 24 0 4844 37,11%
KSP 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 8 0,06%
KYST 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 0,05%
MDG 58 6 20 14 11 8 23 23 17 20 24 6 0 230 1,76%
NKP 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,02%
PP 10 0 1 4 0 0 2 8 5 7 7 0 0 44 034%
PIR 8 0 10 0 3 5 4 4 3 3 6 1 0 47 0,36%
RØDT 11 3 1 2 1 0 4 5 1 3 4 2 0 37 0,28%
SP 74 3 52 29 51 53 47 53 26 27 31 3 0 449 3,44%
SV 63 7 30 6 17 7 36 41 23 33 42 3 0 308 2,36%
V 122 10 55 12 21 16 78 85 49 59 70 4 0 581 4,45%
KRF 282 9 137 59 94 84 102 111 87 121 130 2 0 1218 9,33%
DLF 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 6 0,05%
                               
BLANKE 9 1 8 2 2 3 4 2 5 2 4 1 0    

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 04