Valget 2015

Resultater kommunestyrevalg

TOTAL (FORHÅNDSSTEMMER INKLUDERT) Stemmer Prosent
 
Arbeiderpartiet 1821 16,95%
Fremskrittspartiet 1775 16,52%
Høyre 4099 38,15%
Miljøpartiet de Grønne 262 2,44%
Senterpartiet 587 5,46%
Sosialistisk Venstreparti 179 1,67%
Venstre 451 4,20%
Kristelig Folkeparti 1012 9,42%
Tanangerlisten 558 5,19%
     
Total 10744 100%
Blanke stemmer 30  
  Stemmer


Fremmede stemmesedler
Arbeiderpartiet 12
Fremskrittspartiet 10
Høyre 21
Miljøpartiet de Grønne 4
Senterpartiet 6
Sosialistisk Venstreparti 2
Venstre 2
Kristielig Folkeparti 2
Tanangerlisten 2
Total 61
SANDE Stemmer Prosent
     
Arbeiderpartiet 296 18,25%
Fremskrittspartiet 298 18,37%
Høyre 635 39,15%
Miljøpartiet de Grønne 36 2,22%
Senterpartiet 113 6,97%
Sosialistisk Venstreparti 29 1,79%
Venstre 56 3,45%
Kristelig Folkeparti 152 9,37%
Tanangerlisten 7 0,43%
     
Total 1622 100%
Blanke stemmer 4  


 
RØYNEBERG Stemmer Prosent
Arbeiderpartiet 200 16,29%
Fremskrittspartiet 171 13,93%
Høyre 532 43,32%
Miljøpartiet de Grønne 36 2,93%
Senterpartiet 100 8,14%
Sosialistisk Venstreparti 18 1,47%
Venstre 66 5,37%
Kristelig Folkeparti 99 8,06%
Tanangerlisten 6 0,49%
     
Total 1228 100%
Blanke stemmer 4  
STANGELAND Stemmer Prosent
1
Arbeiderpartiet 219 16,94%
Fremskrittspartiet 168 12,99%
Høyre 609 47,10%
Miljøpartiet de Grønne 30 2,32%
Senterpartiet 51 3,94%
Sosialistisk Venstreparti 33 2,55%
Venstre 96 7,42%
Kristelig Folkeparti 83 6,42%
Tanangerlisten 4 0,31%
     
Total 1293 100%
Blanke stemmer 5  
HÅLAND/DYSJALAND Stemmer Prosent


 
Arbeiderpartiet 149 12,76%
Fremskrittspartiet 191 16,35%
Høyre 465 39,81%
Miljøpartiet de Grønne 22 1,88%
Senterpartiet 119 10,19%
Sosialistisk Venstreparti 10 0,86%
Venstre 43 3,86%
Kristelig Folkeparti 168 14,38%
Tanangerlisten 1 0,09%
     
Total 1168 100%
Blanke stemmer 4  
STOREVARDEN Stemmer Prosent
1
Arbeiderpartiet 183 15,00%
Fremskrittspartiet 199 16,31%
Høyre 377 30,90%
Miljøpartiet de Grønne 21 1,72%
Senterpartiet 19 1,56%
Sosialistisk Venstreparti 14 1,15%
Venstre 38 3,11%
Kristelig Folkeparti 125 10,25%
Tanangerlisten 244 20,00%
     
Total 1220 100%
Blanke stemmer 5  
GRANNES Stemmer Prosent
1
Arbeiderpartiet 141 17,11%
Fremskrittspartiet 136 16,50%
Høyre 370 44,90%
Miljøpartiet de Grønne 16 1,94%
Senterpartiet 45 5,46%
Sosialistisk Venstreparti 13 1,58%
Venstre 39 4,73%
Kristelig Folkeparti 59 7,16%
Tanangerlisten 5 0,61%
     
Total 824 100%
Blanke stemmer 1  
HAGA Stemmer Prosent
1
Arbeiderpartiet 235 18,08%
Fremskrittspartiet 255 19,62%
Høyre 369 28,38%
Miljøpartiet de Grønne 31 2,38%
Senterpartiet 45 3,46%
Sosialistisk Venstreparti 14 1,08%
Venstre 29 2,23%
Kristelig Folkeparti 131 10,08%
Tanangerlisten 191 14,69%
     
Total 1300 100%
Blanke stemmer 7  

Valgdeltakelse i Sola Kommune: 57,7%

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 04