Stortingsvalget 2017

Klikk for stort bilde

 

Se de endelige valgresultatene på valgresultater.no
 

Valgresultater Sola kommune

 

Totalt avgitte stemmer

Totalt avgitte stemmer
Totalt avgitte stemmer, inkl. forhåndsstemmer
Parti Forhåndsstemmer Valgting SIF * Total Prosent
Alliansen 4 4 0 8 0,06 %
Arbeiderpartiet 898 1695 37 2630 19,07 %
Demokratene i Norge 4 14 0 18 0,13 %
Fremskrittspartiet 1160 1940 20 3120 22,62 %
Helsepartiet 11 12 1 24 0,17 %
Høyre 1690 3129 48 4867 35,29 %
Kristelig Folkeparti 338 553 16 907 6,58 %
Kystpartiet 12 16 0 28 0,20 %
Liberalistene 11 25 0 36 0,26 %
Miljøpartiet De Grønne 120 184 11 315 2,28 %
Norges kommunistiske parti 1 4 0 5 0,04 %
Partiet de Kristne 19 11 0 30 0,22 %
Pensjonistpartiet 15 33 0 48 0,35 %
Piratpartiet 7 12 2 21 0,15 %
Rødt 33 61 4 98 0,71 %
Senterpartiet 281 494 9 784 5,68 %
Sosialistisk Venstreparti 112 249 16 377 2,73 %
Venstre 140 314 17 471 3,42 %
Verdipartiet 3 1 0 4 0,03 %
Totalt avgitte partistemmer 4 859 8 751 181 13 791
Blanke 20 49 2 71


* Sent innkomne forhåndsstemmer

 

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer
Forhåndsstemmer
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 4 0,08
Arbeiderpartiet 898 18,48
Demokratene i Norge 4 0,08
Fremskrittspartiet 1160 23,87
Helsepartiet 11 0,23
Høyre 1690 34,78
Kristelig Folkeparti 338 6,96
Kystpartiet 12 0,25
Liberalistene 11 0,23
Miljøpartiet De Grønne 120 2,47
Norges kommunistiske parti 1 0,02
Partiet de Kristne 19 0,39
Pensjonistpartiet 15 0,31
Piratpartiet 7 0,14
Rødt 33 0,68
Senterpartiet 281 5,78
Sosialistisk Venstreparti 112 2,31
Venstre 140 2,88
Verdipartiet 3 0,06
Total 4859
Blanke 20

 

 

Valgresultater 2017

Sande
Sande
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 0 0,00
Arbeiderpartiet 489 20,85
Demokratene i Norge 2 0,09
Fremskrittspartiet 537 22,90
Helsepartiet 2 0,09
Høyre 816 34,80
Kristelig Folkeparti 140 5,97
Kystpartiet 8 0,34
Liberalistene 8 0,34
Miljøpartiet De Grønne 45 1,92
Norges kommunistiske parti 3 0,13
Partiet de Kristne 5 0,21
Pensjonistpartiet 8 0,34
Piratpartiet 4 0,17
Rødt 16 0,68
Senterpartiet 111 4,73
Sosialistisk Venstreparti 71 3,03
Venstre 80 3,41
Verdipartiet 0 0,00
Total 2345
Blanke 15

 

Håland/Dysjaland
Håland/Dysjaland
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 0 0,00
Arbeiderpartiet 153 14,42
Demokratene i Norge 4 0,38
Fremskrittspartiet 282 26,58
Helsepartiet 4 0,38
Høyre 342 32,23
Kristelig Folkeparti 82 7,73
Kystpartiet 0 0,00
Liberalistene 3 0,28
Miljøpartiet De Grønne 16 1,51
Norges kommunistiske parti 0 0,00
Partiet de Kristne 1 0,09
Pensjonistpartiet 0 0,00
Piratpartiet 1 0,09
Rødt 6 0,57
Senterpartiet 126 11,88
Sosialistisk Venstreparti 17 1,60
Venstre 24 2,26
Verdipartiet 1 0,09
Total 1061
Blanke 5

 

Haga
Haga
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 2 0,15
Arbeiderpartiet 261 19,19
Demokratene i Norge 1 0,07
Fremskrittspartiet 328 24,12
Helsepartiet 1 0,07
Høyre 473 34,78
Kristelig Folkeparti 102 7,5
Kystpartiet 5 0,37
Liberalistene 4 0,29
Miljøpartiet De Grønne 29 2,13
Norges kommunistiske parti - 0,00
Partiet de Kristne 1 0,07
Pensjonistpartiet 5 0,37
Piratpartiet 2 0,15
Rødt 8 0,59
Senterpartiet 66 4,85
Sosialistisk Venstreparti 39 2,87
Venstre 33 2,43
Verdipartiet 0 0,00
Total 1360
Blanke 11

 

Stangeland
Stangeland
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 0 0,00
Arbeiderpartiet 207 20,99
Demokratene i Norge 1 0,10
Fremskrittspartiet 187 18,97
Helsepartiet 2 0,20
Høyre 389 39,45
Kristelig Folkeparti 52 5,27
Kystpartiet 1 0,10
Liberalistene 1 0,10
Miljøpartiet De Grønne 25 2,54
Norges kommunistiske parti 0 0,00
Partiet de Kristne 3 0,30
Pensjonistpartiet 0 0,00
Piratpartiet 1 0,10
Rødt 5 0,51
Senterpartiet 36 3,65
Sosialistisk Venstreparti 36 3,65
Venstre 40 4,06
Verdipartiet 0 0,00
Total 986
Blanke 5

 

Røyneberg
Røyneberg
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 1 0,09
Arbeiderpartiet 212 20,02
Demokratene i Norge 0 0,00
Fremskrittspartiet 206 19,45
Helsepartiet 2 0,19
Høyre 371 35,03
Kristelig Folkeparti 73 6,89
Kystpartiet 1 0,09
Liberalistene 3 0,28
Miljøpartiet De Grønne 29 2,74
Norges kommunistiske parti 0 0,00
Partiet de Kristne 1 0,09
Pensjonistpartiet 3 0,28
Piratpartiet 2 0,19
Rødt 6 0,57
Senterpartiet 64 6,04
Sosialistisk Venstreparti 30 2,83
Venstre 55 5,19
Verdipartiet 0 0,00
Total 1059
Blanke 9

 

Grannes
Grannes
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 1 0,13
Arbeiderpartiet 143 18,67
Demokratene i Norge 2 0,26
Fremskrittspartiet 143 18,67
Helsepartiet 1 0,13
Høyre 295 38,51
Kristelig Folkeparti 42 5,48
Kystpartiet 0 0,00
Liberalistene 1 0,13
Miljøpartiet De Grønne 16 2,09
Norges kommunistiske parti 1 0,13
Partiet de Kristne 0 0,00
Pensjonistpartiet 5 0,65
Piratpartiet 0 0,00
Rødt 10 1,31
Senterpartiet 39 5,09
Sosialistisk Venstreparti 28 3,66
Venstre 39 5,09
Verdipartiet 0 0,00
Total 766
Blanke 3

 

Storevarden
Storevarden
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 0 0,00
Arbeiderpartiet 230 19,61
Demokratene i Norge 4 0,34
Fremskrittspartiet 257 21,91
Helsepartiet 0 0,00
Høyre 443 37,77
Kristelig Folkeparti 62 5,29
Kystpartiet 1 0,09
Liberalistene 5 0,43
Miljøpartiet De Grønne 24 2,05
Norges kommunistiske parti 0 0,00
Partiet de Kristne 0 0,00
Pensjonistpartiet 12 1,02
Piratpartiet 2 0,17
Rødt 10 0,85
Senterpartiet 52 4,43
Sosialistisk Venstreparti 28 2,39
Venstre 43 3,67
Verdipartiet 0 0,00
Total 1173
Blanke 6

 

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 04