Stortingsvalget 2017

Klikk for stort bilde

 

Se de endelige valgresultatene på valgresultater.no
 

Valgresultater Sola kommune

 

Totalt avgitte stemmer

Totalt avgitte stemmer
Totalt avgitte stemmer, inkl. forhåndsstemmer
Totalt avgitte stemmer, inkl. forhåndsstemmer
Parti Forhåndsstemmer Valgting SIF * Total Prosent
Alliansen 4 4 0 8 0,06 %
Arbeiderpartiet 898 1695 37 2630 19,07 %
Demokratene i Norge 4 14 0 18 0,13 %
Fremskrittspartiet 1160 1940 20 3120 22,62 %
Helsepartiet 11 12 1 24 0,17 %
Høyre 1690 3129 48 4867 35,29 %
Kristelig Folkeparti 338 553 16 907 6,58 %
Kystpartiet 12 16 0 28 0,20 %
Liberalistene 11 25 0 36 0,26 %
Miljøpartiet De Grønne 120 184 11 315 2,28 %
Norges kommunistiske parti 1 4 0 5 0,04 %
Partiet de Kristne 19 11 0 30 0,22 %
Pensjonistpartiet 15 33 0 48 0,35 %
Piratpartiet 7 12 2 21 0,15 %
Rødt 33 61 4 98 0,71 %
Senterpartiet 281 494 9 784 5,68 %
Sosialistisk Venstreparti 112 249 16 377 2,73 %
Venstre 140 314 17 471 3,42 %
Verdipartiet 3 1 0 4 0,03 %
Totalt avgitte partistemmer 4 859 8 751 181 13 791
Blanke 20 49 2 71


* Sent innkomne forhåndsstemmer

 

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer
Forhåndsstemmer
Forhåndsstemmer
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 4 0,08
Arbeiderpartiet 898 18,48
Demokratene i Norge 4 0,08
Fremskrittspartiet 1160 23,87
Helsepartiet 11 0,23
Høyre 1690 34,78
Kristelig Folkeparti 338 6,96
Kystpartiet 12 0,25
Liberalistene 11 0,23
Miljøpartiet De Grønne 120 2,47
Norges kommunistiske parti 1 0,02
Partiet de Kristne 19 0,39
Pensjonistpartiet 15 0,31
Piratpartiet 7 0,14
Rødt 33 0,68
Senterpartiet 281 5,78
Sosialistisk Venstreparti 112 2,31
Venstre 140 2,88
Verdipartiet 3 0,06
Total 4859
Blanke 20

 

 

Valgresultater 2017

Sande
Sande
Sande
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 0 0,00
Arbeiderpartiet 489 20,85
Demokratene i Norge 2 0,09
Fremskrittspartiet 537 22,90
Helsepartiet 2 0,09
Høyre 816 34,80
Kristelig Folkeparti 140 5,97
Kystpartiet 8 0,34
Liberalistene 8 0,34
Miljøpartiet De Grønne 45 1,92
Norges kommunistiske parti 3 0,13
Partiet de Kristne 5 0,21
Pensjonistpartiet 8 0,34
Piratpartiet 4 0,17
Rødt 16 0,68
Senterpartiet 111 4,73
Sosialistisk Venstreparti 71 3,03
Venstre 80 3,41
Verdipartiet 0 0,00
Total 2345
Blanke 15

 

Håland/Dysjaland
Håland/Dysjaland
Håland/Dysjaland
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 0 0,00
Arbeiderpartiet 153 14,42
Demokratene i Norge 4 0,38
Fremskrittspartiet 282 26,58
Helsepartiet 4 0,38
Høyre 342 32,23
Kristelig Folkeparti 82 7,73
Kystpartiet 0 0,00
Liberalistene 3 0,28
Miljøpartiet De Grønne 16 1,51
Norges kommunistiske parti 0 0,00
Partiet de Kristne 1 0,09
Pensjonistpartiet 0 0,00
Piratpartiet 1 0,09
Rødt 6 0,57
Senterpartiet 126 11,88
Sosialistisk Venstreparti 17 1,60
Venstre 24 2,26
Verdipartiet 1 0,09
Total 1061
Blanke 5

 

Haga
Haga
Haga
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 2 0,15
Arbeiderpartiet 261 19,19
Demokratene i Norge 1 0,07
Fremskrittspartiet 328 24,12
Helsepartiet 1 0,07
Høyre 473 34,78
Kristelig Folkeparti 102 7,5
Kystpartiet 5 0,37
Liberalistene 4 0,29
Miljøpartiet De Grønne 29 2,13
Norges kommunistiske parti - 0,00
Partiet de Kristne 1 0,07
Pensjonistpartiet 5 0,37
Piratpartiet 2 0,15
Rødt 8 0,59
Senterpartiet 66 4,85
Sosialistisk Venstreparti 39 2,87
Venstre 33 2,43
Verdipartiet 0 0,00
Total 1360
Blanke 11

 

Stangeland
Stangeland
Stangeland
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 0 0,00
Arbeiderpartiet 207 20,99
Demokratene i Norge 1 0,10
Fremskrittspartiet 187 18,97
Helsepartiet 2 0,20
Høyre 389 39,45
Kristelig Folkeparti 52 5,27
Kystpartiet 1 0,10
Liberalistene 1 0,10
Miljøpartiet De Grønne 25 2,54
Norges kommunistiske parti 0 0,00
Partiet de Kristne 3 0,30
Pensjonistpartiet 0 0,00
Piratpartiet 1 0,10
Rødt 5 0,51
Senterpartiet 36 3,65
Sosialistisk Venstreparti 36 3,65
Venstre 40 4,06
Verdipartiet 0 0,00
Total 986
Blanke 5

 

Røyneberg
Røyneberg
Røyneberg
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 1 0,09
Arbeiderpartiet 212 20,02
Demokratene i Norge 0 0,00
Fremskrittspartiet 206 19,45
Helsepartiet 2 0,19
Høyre 371 35,03
Kristelig Folkeparti 73 6,89
Kystpartiet 1 0,09
Liberalistene 3 0,28
Miljøpartiet De Grønne 29 2,74
Norges kommunistiske parti 0 0,00
Partiet de Kristne 1 0,09
Pensjonistpartiet 3 0,28
Piratpartiet 2 0,19
Rødt 6 0,57
Senterpartiet 64 6,04
Sosialistisk Venstreparti 30 2,83
Venstre 55 5,19
Verdipartiet 0 0,00
Total 1059
Blanke 9

 

Grannes
Grannes
Grannes
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 1 0,13
Arbeiderpartiet 143 18,67
Demokratene i Norge 2 0,26
Fremskrittspartiet 143 18,67
Helsepartiet 1 0,13
Høyre 295 38,51
Kristelig Folkeparti 42 5,48
Kystpartiet 0 0,00
Liberalistene 1 0,13
Miljøpartiet De Grønne 16 2,09
Norges kommunistiske parti 1 0,13
Partiet de Kristne 0 0,00
Pensjonistpartiet 5 0,65
Piratpartiet 0 0,00
Rødt 10 1,31
Senterpartiet 39 5,09
Sosialistisk Venstreparti 28 3,66
Venstre 39 5,09
Verdipartiet 0 0,00
Total 766
Blanke 3

 

Storevarden
Storevarden
Storevarden
Parti Stemmer Prosent
Alliansen 0 0,00
Arbeiderpartiet 230 19,61
Demokratene i Norge 4 0,34
Fremskrittspartiet 257 21,91
Helsepartiet 0 0,00
Høyre 443 37,77
Kristelig Folkeparti 62 5,29
Kystpartiet 1 0,09
Liberalistene 5 0,43
Miljøpartiet De Grønne 24 2,05
Norges kommunistiske parti 0 0,00
Partiet de Kristne 0 0,00
Pensjonistpartiet 12 1,02
Piratpartiet 2 0,17
Rødt 10 0,85
Senterpartiet 52 4,43
Sosialistisk Venstreparti 28 2,39
Venstre 43 3,67
Verdipartiet 0 0,00
Total 1173
Blanke 6

 

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 04