Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Klikk for stort bilde

Valg 2019

Nytt kommunestyre 2019-2023

Kommunestyret i Sola består av 41 representanter som blir fordelt på 9 partier.
Det nye kommunestyret vil ha sitt første møte den 17. oktober. 

Parti

Navn

AP

 

1

Siv-Len Strandskog

2

Hamza Ali

3

Hilde  Skadberg Løland

4

Stig Hansen

5

Viggo Kalaoja

6

Arild Knudsen

7

Kari Tengesdal Wold

   

FNB

 

1

Ove Evertsen

2

Are Mønnich

3

Koenraad Beeckman

4

Joachim Sola

   

FRP

 

1

Tom Henning Slethei

2

Renate Gimre

3

Roar Johannessen

4

Margrete  Dysjaland

5

Rune Ydstebø

6

Solveig L. Albretsen

7

Roger  lverin

   

H

 

1

Janne Stangeland Rege

2

Rune Sørsdal

3

Nora   A. Nilsen

4

Anne Marie Lund

5

Kjell Rommetvedt

6

Tor Inge Soma

7

Robert Sæbø

8

John Sigve Tjelta

9

Hanne Randulff Stein

10

Bergitte Joa

11

Siri Jordbrekk

12

Tor Jan Reke

   

KRF

 

1

Arnfinn T. Clementsen

2

Britt Marit Haga

3

Svein  Ragnvald Tjora

   

MDG

 

1

David Spurlin Moen

   

SP

 

1

Leiv Arild Lie

2

Bjarte Kristiansen

3

Henning Røyneberg

4

Mona Aksdal

   

SV

 

1

Bettina Lindgren

2

Espen Watne

   

V

 

1

Anja B. Endresen

 

Nytt eldreråd og nytt funksjonshemmedes råd, perioden 2019-2023

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal det velges nytt eldreråd og nytt funksjonshemmedes råd i Sola for perioden 2019-2023. Begge rådene skal ha 3 brukerrepresentanter med vara og 2 politikere.

Foreninger, lag og organisasjoner oppfordres til å melde inn forslag til kandidater. Kandidatene må tilhøre Sola kommune. Det må legges ved kontaktinformasjon og en bekreftelse fra foreslått kandidat på at de ønsker å oppnevnes, det må komme tydelig frem til hvilket råd.

Frist for innsending av forslag er 1. oktober 2019.

Forslag sendes på e-post til epost@sola.kommune.no eller til Sola kommune, politisk sekretariat, postboks 99, 4097 Sola.

Kontaktinfo

Mildrid Heimvik
leder
Tlf: 51 65 33 12
Mob: 915 46 816