Stortings- og sametingsvalget 2021

  

Valgdagen er 13. september.
 

Sola kommune gjennomfører valget over to dager; søndag 12. og mandag 13. september.

For å begrense smitterisiko oppfordrer vi flest mulig til å forhåndsstemme.
Det vil bli sørget for et godt smittevern i forhåndsstemmemottakene.

Se mer info på valg.no

Valg 2021

Antall mottatte forhåndsstemmer i Sola
Antall mottatte forhåndsstemmer i Sola
Dato Sola kommune Til andre kommuner Totalt per uke
Tidligstemmer 1.7-9.8 39 2 41
10.8 - 14.8 1047 84 1131
16.8 - 21.8 1212 65 1277
23.8 - 28.8 1254 126 1380
30.8 - 4.9 1920 189 2163
6.9 - 10.9 3146 419 3565
Dato Sola kommune Til andre kommuner Totalt per dag
13.9 konvolutt 483 483
Totalt: 10040

Ved valget i 2019 ble det avgitt 4136 forhåndsstemmer. I 2017 stemte 5052 på forhånd.

Valglokaler og åpningstider på valgdagene

På valgdagene 12. og 13. september kan du bare stemme i hjemkommunen din der du er folkeregistrert.

Har du meldt flytting etter 30. juni 2021 må du stemme i kommunen du flyttet fra, eller forhåndsstemme innen fredag 9. september 2021, kl. 17.00. 

Husk gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort, nasjonalt ID-kort eller bankkort med bilde. Legitimasjon skal inneholde bilde, navn og fødselsdato.

Valgkortet blir tilsendt deg digitalt. Har du reservert deg mot elektronisk post i kontaktinformasjonen din de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret.

 Du kan velge mellom disse stedene å avlegge stemme på valgdagene 12. og 13 september.

Valglokalets åpningstider: 
søndag  12. september kl. 14.00-18.00  Sola kulturhus, Haga skole og Dysjalandhallen 
mandag  13. september kl. 10.00-21.00 alle valglokaler 


Hvis du er i karantene eller isolasjon siste uken før valgdagene, kan du søke om å stemme hjemme frem til kl. 10. på valgdagen 13. september. For andre er fristen fredag 10. september kl. 10.

Her finner du informasjon om landets valglokaler enten du skal stemme før eller på selve valgdagen.

Valglokaler

Dysjaland skule - ​​Håland og Dysjaland krets
Adresse Valglokalets åpningstid
Tjeltavegen 3 Søndag 12. september Mandag 13. september
4054 Tjelta 14.00 - 18.00 10.00 - 21.00

Grannes skole - Grannes krets
Adresse Valglokalets åpningstid
Grannessletta 150 Mandag 13.september
4052 Røyneberg 10.00 - 21.00

 

Haga skole - Haga krets
Adresse Valglokalets åpningstider
Tananger ring 3 Søndag 12. september Mandag 13. september
4056 Tananger 14.00 - 18.00 10.00 - 21.00

 

Røyneberg skole - Røyneberg krets
Adresse Valglokalets åpningstid
Myklaberglia 21 Mandag 13.september
4052 Røyneberg 10.00 - 21.00

 

Sola kulturhus - Sande krets
Adresse Valglokalets åpningstider
Kongshaugvegen 32 Søndag 12. september Mandag 13.september
4050 Sola 14.00 - 18.00 10.00 - 21.00

 

Stangelandsenteret - Stangeland krets
Adresse Valglokalets åpningstid
Kleppvegen 10 Mandag 13.september
4051 Sola 10.00 - 21.00

 

Storevarden skole - Storevarden krets
Adresse Valglokalets åpningstid
Storevardvegen 13 Mandag 13.september
4056 Tananger 10.00 - 21.00

 

 

Valggjennomføring og covid-19

Trygt å avgi stemme

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler.
For å begrense smitterisiko oppfordrer vi flest mulig til å forhåndsstemme.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien.

Er du i karantene eller isolasjon?

Vi anbefaler deg som er i karantene å vente med å stemme til du er ute av karantenen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, har du mulighet til å stemme hjemmefra.

Er du i isolasjon eller har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, skal du vente med å stemme til du er frisk og ute av isolasjon. Den siste uken før valgdagene kan du stemme hjemmefra. Da vil to valgmedarbeidere med smittevernutstyr komme hjem til deg for å ta imot stemmen din. Du må har på deg munnbind når du avlegger stemme hjemme.

Hvis du er i karantene eller isolasjon siste uken før valgdagene, kan du søke om å stemme hjemme frem til kl. 10. på valgdagen 13. september. For andre er fristen fredag 10. september kl. 10.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.
 

Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet, går det raskere å registrere at du stemmer.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsiden til Valgdirektoratet.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Les mer om dette her

Valglister og partier

Les mer om lister og partier på nettsidene til

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021.
 

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

Står du i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Du kan da velge å stemme der valgdagen eller forhåndsstemme i Sola. 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i foajeen, Sola rådhus fra det er klart, rundt 10. juli og til og med valgdagen.

Du kan lese mer om manntall her

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme.

  • Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.
  • Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.
  • På valgdagene 12. og 13. september kan du bare stemme i hjemkommunen din der du er folkeregistrert.

Husk gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort, nasjonalt ID-kort, eller bankkort med bilde. Legitimasjon skal inneholde bilde, navn og fødselsdato.

Hvem kan jeg stemme på?

Rogaland valgdistrikt skal velge 14 av de i alt 169 stortingsrepresentantene.
Du er med å bestemme hvem dette blir. 

 

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Legitimasjonsplikt

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. 

Valgkort er ikke legitimasjon.

Hva er gyldig legitimasjon?

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort, nasjonalt ID-kort og bankkort med bilde. Kravet er at legitimasjonen inneholder velgers:

  • navn
  • fødselsdato
  • gjenkjennelig bilde

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Sametingsvalget

Har du stemmerett ved sametingsvalget, kan du avgi forhåndsstemme ved alle forhåndsstemmemottak i kommunen.
 

Det er ikke mulig å avgi stemme på selve valgdagen.

For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Fristen for å søke deg inn i sametingets valgmanntallet er 30. juni 2021.  Du får tilsendt eget valgkort til sametingsvalget

Sametingsvalget har 7 valgkretser, Sola hører til Sør-Norge valgkrets.

Slik søker du deg inn i Sametingets valgmanntall

Følgende partier stiller liste ved sametingsvalget

For mer informasjon om sametingsvalget 2021 se Sametinget.no

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordfører Tom Henning Slethei. Se hele medlemsoversikten.