Planleggingsdager

Planleggingsdager 2018/2019:

15. august 2018

16. november 2018

2. januar 2019

23.april 2019

31. mai 2019

Barnehagen har stengt disse dagene.