• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om barnet/hjemmet

Skjemautfylling

Tilsynsførerrapport

Skjemaet fylles ut, signeres og sendes elektronisk.
Informasjon

Unntatt offentlighet
jfr. offl. § 5 a og
bvl. § 6-7

Innen 14 dager etter hvert tilsynsbesøk skal det sendes inn skriftlig rapport til tilsynskommunen. Minimum én gang i året skal rapporten være grundigere og mer oppsummerende.

Tilsyn skal vanligvis gjennomføres med fire tilsyn i året. Tallet på besøk kan reduseres til to i året dersom barnet/ungdommen har bodd i fosterhjem i over to år, og er over 15 år. Det er tilsynskommunen/omsorgskommunen som eventuelt tar denne avgjørelsen.

Tips ved rapportskrivning

  • Skriv ned hvem ulike utsagn, påstander eller vurderinger kommer fra (fosterforeldre, fosterbarnet, deg osv)
  • Skill mellom egne observasjoner og andre sine opplysninger.
  • Skill mellom egne observasjoner og egne vurderinger.
  • Det er ikke forventet at du skal ha nye opplysninger på alle punkt etter hvert tilsynsbesøk.
  • Still deg selv følgende kontroll spørsmål: Har jeg formidlet det viktigste fra tilsynsbesøket?
  • Ta kontakt med saksbehandler i tilsynskommunen om du lurer på noe.
Informasjon om barnet
/
Rapporten gjelder

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader