• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner med formål innen levekårsområdet

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for frivillig innsats innen områder som kan bidra til bedre levekår for innbyggerne, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Vi oppfordrer alle lag og organisasjoner rettet mot levekårsområdet til å søke.

Vi vektlegger følgende kriterier når søknadene behandles:

 • Prosjekter som støtter opp under mål i Kommuneplan 2019-2035.
 • Prosjekter som støtter opp under mål og tiltak i Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017-2029.
 • Organisasjoner som bidrar til økt livskvalitet, fremmer brukermedvirkning og likemanns- og selvhjelpsarbeid.
 • Organisasjoner som driver informasjonsarbeid, kurs- og veiledningstilbud.
 • Organisasjoner som utløser frivillig innsats blant Sola kommunes innbyggere gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige.
 • Organisasjoner som tar ansvar for oppgaver i samarbeid med kommunen i koronapandemien

Søknadsbeløp og rapportering
Søknadsbeløpet er på til sammen 350 000 kroner.

For tilskudd på mer enn 5 000 kroner kreves rapportering til Sola kommune innen 31. mars 2023.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars 2022.
Midlene deles ut innen 15 april 2022.

Kontaktperson
Har du spørsmål, kontakt Marianne Sund, rådgiver fagstab levekår
E-post: marianne.sund@sola.kommune.no

Telefon: 414 88 912

Help
Close
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Please wait...

Loader