• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner med formål innen levekårsområdet

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for frivillig innsats innen områder som kan bidra til bedre levekår for innbyggerne, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Vi oppfordrer alle lag og organisasjoner rettet mot levekårsområdet til å søke.

 

Vi vektlegger følgende kriterier når søknadene behandles:

 • Prosjekter som støtter opp under mål i Kommuneplan 2019-2035.
 • Prosjekter som støtter opp under mål og tiltak i Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017-2029.
 • Organisasjoner som bidrar til økt livskvalitet, fremmer brukermedvirkning og likemanns- og selvhjelpsarbeid.
 • Organisasjoner som driver informasjonsarbeid, kurs- og veiledningstilbud.
 • Organisasjoner som utløser frivillig innsats blant Sola kommunes innbyggere gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige.
 • Organisasjoner som tar ansvar for oppgaver i samarbeid med kommunen i koronapandemien.

Søknadsbeløpet er på til sammen 300 000 kroner.

 

For tilskudd på mer enn 5 000 kroner kreves rapportering til Sola kommune innen 31. mars 2022.

Søknadsfrist: 25. februar 2021.

Midlene tildeles ved utgangen av mars 2021.

Har du spørsmål, kontakt Reidun Vigdel Ølberg, rådgiver fagstab levekår 
E-post: reidun.vigdel.olberg@sola.kommune.no

Telefon: 916 33 367

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader