• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner med formål innen levekårsområdet

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for frivillig innsats innen områder som kan bidra til bedre levekår for innbyggerne, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Alle lag og organisasjoner rettet mot levekårsområdet oppfordres til å søke.

 

Følgende kriterier vektlegges når søknader behandles:

  • Prosjekter som støtter opp under mål i Kommuneplan 2019- 2035
  • Prosjekter som støtter opp under mål og tiltak i Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017- 2029
  • Organisasjoner som bidrar til økt livskvalitet, fremmer brukermedvirkning og likemanns- og selvhjelpsarbeid
  • Organisasjoner som driver informasjonsarbeid-, kurs- og veiledningstilbud
  • Organisasjoner som utløser frivillig innsats blant Sola kommunes innbyggere, gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige

Søknadsbeløpet er på til sammen kr. 300 000,-

Dette med forbehold om at beløpet blir vedtatt i Kommunestyret i desember 2018.

 

For tilskudd på mer enn kr. 5000 kreves rapportering til Sola kommune innen 31. mars 2019.

Søknadsfrist: onsdag 5. desember 2018

Har du spørsmål, kontakt Siri Eiane Henrichsen, rådgiver fagstab levekår på siri.eiane.henrichsen@sola.kommune.no

tlf. 958 34 201

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader
Skjemaeier: Sola kommune | Telefon: 51 65 33 00 | Epost: epost@sola.kommune.no