• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Les dette før du fyller ut skjema

Skjemautfylling

Ekstramidler næringsstøtte covid 19

Utlysning: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, del 4.2 Sola kommune
Sola kommune er tildelt om lag 5,4 millioner kroner til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig økonomisk rammet av koronapandemien. Det er utdelt midler i desember, og gjenstående midler, ca. kr. 2.9 millioner skal deles ut nå i januar.

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser i kommunen.

Flyplassrelatert virksomhet er prioritert i denne utlysningen

Søknadsfrist er 20. januar 2022

Næringsvirksomheter som kan søke:

  • NACE: 33.160       Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer
  • NACE: 51.21         Lufttransport med gods
  • NACE: 52.230       Lagring og andre tjenester tilknyttet luftfart
  • NACE: 77.11         Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
  • NACE: 77.35         Utleie og leasing av lufttransportmateriell

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:
Bedriften må ha virksomhet i Sola kommune og ha vært økonomisk skadelidende som følge av koronapandemien.

I søknaden må omsetningstap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19- pandemien redegjøres og beskrives. Omsetningstapet må kunne dokumenteres og kunne etterprøves.
Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader, søknadsgrunnlaget, dokumentasjon og tilgjengelige midler til fordeling.

Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten for perioden
01.03.2020 – 31.12.2020 + 01.01.2021 – 31.12.2021 målt opp mot tilsvarende periode i 2019.

Det dere eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger i forbindelse med Covid-19 kommer må oppgis.

Bedrifter kan i denne runden tildeles midler etter følgende innretning:
Inntil 25 prosent av omsetningstapet i kompensasjon. Dersom kommunen får inn flere søknader på høyere beløp enn hva kommunen har til rådighet, vil tildelingsbeløpet blir redusert.

Legg ved et oppsett av bedriftens omsetning fra 2019, 2020 og 2021. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på bortfall av omsetning. Dette skal være signert.

NB! Husk å oppgi all annen støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning (kommune, Innovasjon Norge, stat eller fylke de tre siste år fra søknadsdato). Dersom bedriften er en del av et konsern, må samlet støtte til hele konsernet oppgis. Videre må det oppgis hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon) for å unngå dobbel kompensasjon.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ingrid Iversen tlf. 99227723
Tilskuddet gis under regelverket for offentlig støtte:
Nasjonalt notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Veileder (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) H-2496


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader