Musikk i kofferten

  

Musikk i kofferten: Musikkveiledning i barnehagene   

Musikk i kofferten er et tilbud for alle barnehagene i Sola kommune. Målet er å skape større bevissthet og økt kompetanse i forbindelse med bruk av musikk i barnehagehverdagen. Dette skjer gjennom tett samarbeid med musikkpedagog som kommer til barnehagen over en kort periode.

Hva gjør vi på timene?

Det er vanlig at musikkpedagogen kommer 2-4 timer pr uke. Dette avtales med hver barnehage før oppstart. Det er vanlig at musikkpedagogen tilbringer tid på avdelingene med både ansatte og barn i tillegg til samtaler med et utvalg ansatte, såkalt veiledningstimer, der musikkpedagogen gir veiledning og tar opp aktuelle temaer.

Innholdet i timene på avdelingene kan være

 • Musikksamlinger ledet av musikkpedagog
 • Musikksamlinger ledet av ansatte
 • Musikk i hverdagssituasjoner
 • Musikk på stellerommet
 • Musikk på uteområdet og/eller på tur
 • Musikk i tidlig tilvenning
 • Musikk med førskolegruppa
 • Bruk av personalets eget repertoar 

Innholdet i veiledningstimer med musikkpedagog og ansatte kan være

 • Hvorfor og hvordan musikk i barnehagen?
 • Instrumenter og rekvisitter
 • Gjennomgang av barnehagens utstyr (CD-spiller, instrumenter og rekvisitter) 
 • Stemmebruk
 • Oppbygging av en samlingsstund
 • Repertoar
 • Enkel opplæring på eks djembe, ukulele, hånddukker og annet
 • Barns musikalske utvikling
 • Innspilt musikk

Hvem kan delta? 

Alle barnehagene kan melde seg på, både private og kommunale. Prisen vil variere ut i fra hvor mange uker barnehagene får tildelt, basert på ønske og etterspørsel.

Alle ansatte i barnehagene kan delta og få veiledning av musikkpedagog uavhengig av musikalsk erfaring. Det er en fordel med interesse for musikk, men det aller viktigste er et ønske om å bruke mer musikk. Barna i barnehagen er selvfølgelig delaktige, men vårt hovedfokus er på de voksne og deres mulighet for økt kompetanse og opplevelse av trygghet i forhold til å bruke musikk i hverdagen.

Hvor er undervisningen?

Musikkpedagogen kommer til barnehagen en gang i uken over et visst antall uker. Antall timer som tildeles hver barnehage er avhengig av antall påmeldte og kan variere fra år til år.

Alle barnehagene inviteres også til inspirasjonstreff på Sola kulturskole 1-2 ganger pr barnehageår.

Hva trenger dere?

Barnehagens personale må sette av tid og plass til at musikkpedagogen kan komme en gang i uken over en periode for å ha musikkopplegg. Det trengs også tilgang til et rom til veiledning.

Det er en fordel at alle instrumentene i barnehagen er samlet et sted slik at vi kan ta utgangspunkt i det utstyret barnehagen har. Veilederne vil komme med tips og ideer, og noen ganger gi anbefalinger til hva slags instrumenter barnehagen kan prioritere å kjøpe inn.