Musikklek Skadberg SFO

Musikklek på Skadberg SFO er et musikktilbud basert på lek, som gir en introduksjon til videre musikkopplæring. Kurset varer i 12 uker, og inneholder elementer av musikk, sang, dans og teater. 

Hva gjør vi på timen? 

Vi leker med puls og rytme, og lærer om noteverdier gjennom lek. Vi spiller på forskjellige slagverkinstrumenter, danser ringdanser og har sangleker. Sang, lek og dans med "fallskjerm", chiffonsjal, rockeringer og vimpler, og ulike teaterleker er også en del av undervisningen. 

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen foregår i grupper på maks 10 elever på Skadberg skole i SFO-tiden. Undervisningen varer i 45 min, og kurset går over 12 uker. 

Hva trenger du? 

Dette kurset er for elever i 2. klasse på Skadberg SFO. Du trenger ingenting for å delta på Musikklek. 

Kulturskolen har også et helårsbasert Musikklek-tilbud for alle 1. og 2. klassinger som foregår på Sola kulturhus. Les mer om dette tilbudet her.