Drama og teater

Hva gjør vi på timen?

I timene jobber vi med

  • å utvikle scene- og samspillskompetanse
  • ulike sceniske uttrykksformer
  • hvordan vi samarbeider med andre når vi spiller teater
  • å lære å være trygg på scenen 

Alle gruppene er har minimum én produksjon i året.

Undervisningen foregår i grupper på Sola kulturhus.

Hvem kan delta? 

Vi tilbyr undervisning i teater fra 2. klasse til 3. VGS. Gruppene er organisert etter alder.

Fagplan teater (PDF, 588 kB)

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon +47 51 65 34 61

Adresse

Sola kulturhus
Kongshaugveien 32
4050 Sola