Fordypning teater

Fordypningsprogrammet på teater er et ekstra tilbud til elever i 8. Klasse (fra høsten 2020) og oppover, som allerede går på teater på kulturskolen. Tilbudet retter seg mot elever som er ekstra motiverte og interesserte i faget, og som ønsker å utvikle sine skuespillerferdigheter og lære enda mer om teaterarbeidet.

Dette er et prosjektbasert undervisningstilbud, der vi jobber målrettet med utviklingen av en forestilling som skal ha première på Kulturhuset til våren, samt en lokal turné på ungdomskoler i slutten av skoleåret.

Tilbudet strekker seg over et skoleår og følger skoleruta til Kulturskolen. 
Det vil være ukentlig undervisning 1,5 time per uke: onsdager 18.00 -19.30. 

I tillegg vil det være helgeworkshops, besøk av relevante gjestelærere og pedagoger, og ekstra øvinger knyttet opp til produksjonsperioden.  

Dette er et forpliktende tilbud, der det forventes oppmøte på alle øvinger og forutsetter høy grad av motivasjon og dedikasjon fra eleven. 

Eleven må ha gått 1 år på teater for å kunne søke om deltagelse, og søker ved å sende et motivasjonsbrev om hvorfor de ønsker å delta. Ved spesiell motivasjon og interessegrunnlag kan lærer vurdere opptak på andre elver som ikke har gått et fullt år fra før. 

Undervisningen tar utgangspunkt i skuespillerens arbeid med kropp og stemme, scene – og samspillskompetanse, analyse av tekst og dramaturgi, og karakterbygging gjennom praktisk undervisning og knyttes aktivt opp til prosjektarbeidet.  En av intensjonene med årets prosjekt er at eleven skal være aktive og medvirkende deltakere i utviklingen av prosjektet, der den kreative prosessen er farget av samarbeidet mellom gruppa og lærer i utvikling av lærerens valgte materiale. 

Gjennom fordypningstilbudet jobbes det for at eleven skal få en større forståelse og fordypning innenfor feltet med fokus på personlig og kollektiv utvikling, der elevene skal utvikle evne til å reflektere rundt teaterarbeidet.

Lærer for fordypningsprogrammet 2020/2021: Silje Helland 

SLIK SØKER DU: 
Ønsker du å søke om å være med på årets fordypningprogram, sender du en mail til 
silje.helland@sola.kommune.no  der du skriver et kort motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å delta. 
Frist: 1. juni 2020 

De som blir tatt opp til årets fordypningsprosjekt vil få beskjed før sommerferien, og oppstart vil være 23. september 2020.  Pris er vanlig kontingent for teater: 1229,- per semester. 

Kontingenten for høstsemesteret vil justeres ut ifra oppstartdato. 


Fordypningsprogrammet skal ikke gå på bekostning av annen undervisning eller prosjekter knyttet til teaterundervisningen på kulturskolen. Likevel, er det viktig å understreke at dette er et ekstra tilbud som forutsetter høy grad av motivasjon, tid og forpliktelse fra eleven selv.