Fordypning teater

Fordypningsprogrammet på teater er et ekstra tilbud til elever i 8. Klasse og oppover. Tilbudet retter seg mot elever som er ekstra motiverte og interesserte i faget, og som ønsker å utvikle sine skuespillerferdigheter og lære enda mer om teaterarbeidet. 

Dette er et prosjektbasert undervisningstilbud, der vi jobber målrettet med utviklingen av en forestilling som skal ha première på Kulturhuset til våren. Dette er et forpliktende tilbud, der det forventes oppmøte på alle øvinger og forutsetter høy grad av motivasjon og dedikasjon fra eleven.  
 
 
FORDYPNING TEATER BESTÅR AV/TILBYR:  

  • Ukentlig undervisning 1,5 time per uke: Tirsdager kl. 16.30 - 18.00. 

  • Helgeworkshops 

  • Besøk av relevante gjestelærere og pedagoger 

  • Produksjonsperiode  

 
FORDYPNING TEATER FOKUSERER PÅ:  

  • Skuespillerens arbeid med kropp og stemme, scene – og samspillskompetanse, tekst og dramaturgi, karakterbygging gjennom den fysiske undervisningen og prosjektet.  

  • Elevens rolle som aktive og medvirkende deltakere i den kreative prosessen. 

  • Utvikle elevens forståelse og refleksjon innenfor faget med fokus på personlig og kollektiv utvikling.  

Hvert fordypningsår vil variere på grunnlag av valgt prosjekt og dermed få tilspisset hovedfokus. 
Lærer for fordypningsprogrammet 2021/2022: Silje Helland  
 

SLIK SØKER DU:  
Eleven må gå på ordinær teaterundervisning for å søke. Fordypningsprogrammet er ment som et tillegg til ordinær teaterundervisning for elever på viderekomment nivå ifølge fagplanen. Ved mange års deltakelse på teater og i dialog med lærer kan deltakelse på fordypningstilbudet alene vurderes på særskilt grunnlag.  
Søker må ha gått 1 år på ordinær teaterundervisning for å søke. 
 
Søknad for fordypningsår 2021/2022 sendes til: silje.helland@sola.kommune.no  og må inneholde et kort motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å delta.  
Frist: torsdag 20. mai 2021  
 
Oppstart: tirsdag 24. august 2021.  
Pris: Samme kontingent som ordinær teaterundervisning (pr. 2021: 1301,- per semester.) 
Fordypningsprogrammet skal ikke gå på bekostning av annen undervisning eller prosjekter knyttet til teaterundervisningen på kulturskolen. Likevel, er det viktig å understreke at dette er et ekstra tilbud som forutsetter høy grad av motivasjon, tid og forpliktelse fra eleven selv. 
 

Har du spørsmål rundt tilbudet, ta direkte kontakt med Silje Helland. 
Mail: silje.helland@sola.kommune.no 
Mobil: 454 44 806