Streetmix

Streetmix er en blanding av streetdans og jazzdans, og passer for både gutter og jenter som liker å danse. Timen er inspirert av urbane dansestiler knyttet til hip-hop, men eleven introduseres også for grunnleggende danseteknikk innen jazzdans.

Hva gjør vi på timen?

På timene lærer elevene forskjellige øvelser og koreografier inspirert av streetdans, og de får også mulighet til å utvikle og bidra med sitt eget uttrykk. Hovedmålet er at elevene skal oppleve danseglede og utvikle motoriske ferdigheter, musikalitet og kreativitet. Det sosiale samspillet og evnen til å samarbeide og jobbe i gruppe er også noe vi jobber med.

Vi bruker barnevennlig popmusikk som inspirerer til å dans og bevegelse. 

Elevene får også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvem kan delta?

Timen er for barn som går i 2.-4. klasse. Det kreves ingen danseerfaring fra før.

Alle våre dansetimer passer for både gutter og jenter som like å danse og bevege på seg, og danselæreren tilpasser timen etter elevgruppen og deres nivå.

Hvor og når er undervisningen?

Undervisningen i dans skal fra høsten 2019 foregå i kulturskolens lokaler i tidligere Skjalgstova barnehage, kalt Studio S.

Streetmix er på onsdager kl. 17.30-18.30.

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61

Adresse

Studio S
Kornbergvegen 21
4050 Sola