Gjenåpning av Sola kulturskole - 22. januar

Kulturskolen er i gang med fysisk undervisning igjen fra i dag, fredag 22.01! 

Kjære elever/foresatte! 

 • På bakgrunn av endring i lokal smittevernforskrift starter kulturskolen opp fysisk undervisning igjen for alle elever under 20 år
 • Individuell undervisning vil gå som normalt for alle elever under 20 år 
 • Det vil fortsatt være restriksjoner på gruppeundervisningen: Det åpnes for fysisk gruppeundervisning for grupper med inntil 10 elever. Enkelte grupper har flere elever enn dette og disse vil få informasjon fra lærer om organisering av undervisningen framover
 • For elever på dans, visuell kunst og enkelte teatergrupper vil det i noen uker fremover veksles mellom undervisningssted pga. skifting av vinduer i det nye flotte dansestudioet, blackboxen og kunstfagstudioet i Kornberg vn. 23. Informasjon vil bli gitt av lærer på ditt fag

 

Vi minner om viktigheten av at alle følger disse smittevernreglene:

 • Vaske/sprite hender når du kommer til kulturskolen/ditt undervisningssted
 • Elever skal komme presis til undervisning og vente utenfor undervisningsrommet sitt til lærer åpner
 •  Når timen er slutt skal eleven forlate bygget 
 • Foresatte/voksne som følger eleven kan ikke oppholde seg inne i bygget, og må eventuelt vente utenfor
 • Ingen med symptomer på Covid 19 skal komme til undervisning
 • Ingen håndhilsing og klemming 
 • Hold minimum 1-2 meters avstand til andre  

Vi gjør oppmerksom på at tiltakene kan bli endret på kort varsel og dere vil da bli varslet via kulturskolens hjemmeside og på epost.