Gradvis gjenåpning av kulturskolen

Vi har nå fått smittevernveileder fra Norsk kulturskoleråd og er i gang med planlegging av kulturskolens gjenåpning. For at den skal bli så trygg og god som mulig vil det bli en gradvis gjenåpningsfase der hensynet til smittevernfaglig forsvarlig drift av kulturskolen vil gå foran.  

Hvilke aktiviteter kulturskolen kan starte opp i de kommende ukene vil være basert på konkrete vurderinger for hvert enkelt fag. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om organisering og oppstart av undervisningstilbudet innenfor det enkelte fag så raskt vi kan, og gleder oss til å se dere igjen!